Heidi H. Øyma

Heidi H. ØymaE-post Heidi(dot)Oyma(at)katolsk(dot)no

ØYMA, Heidi Haugros, født 26. juli 1972 på Hamar. Oppvokst i Kristiansand hvor hun konverterte til Den katolske kirke i 1990. Aktiv i katolsk ungdomsarbeid i Kristiansand og Oslo. Cand Philol med italiensk hovedfag ved Universitetet i Oslo i 1997.

1. februar 1998 – oktober 2000
Sekretær for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
1. februar 1998 – 10. august 2000
Medarbeider Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme
11. august 2000 – 15. august 2003
Daglig leder Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme
23. november 2003 – gjenvalgt 3. september 2006 – 16. september 2007
Medlem av Norges Unge Katolikkers (NUK) arbeidsutvalg
Høst 2003 – høst 2013
Studier ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Master i teologi med masteroppgave innenfor Det nye testamente.
Høst 2003 – 7. mai 2009
Redaktør for www.nuk.no
30. oktober 2005 – 28. oktober 2007
Fast medlem av arbeidsutvalget i pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
15. september 2008 – 20. august 2009
Redaksjonssekretær i kirkebladet Broen
20. august 200931. desember 2009
Redaktør i kirkebladet Broen (50% stilling)
1. januar 201031. januar 2017
Redaktør i St. Olav – katolsk kirkeblad (50% stilling, 75% fra 1. februar 2014)
21. mai 2012
Styremedlem i Det norske bibelselskap
8. september 2012
Utnevnt til æresmedlem i Norges Unge Katolikker
11. februar 2013 – høst 2014
Medlem av arbeidsutvalget i pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2014 – 31. januar 2017
Sekretær for Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for det permanente diakonat
14. februar 2014
Medlem av Liturgikommisjonen

Privat: Adresse Vetlandsfaret 8A, 0684 Oslo Telefon 22 27 93 25

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 06.02.2017 - 12:50