Nasjonale råd og kommisjoner

Norsk Katolsk Bisperåd

Liturgikommisjonen (1977)

Kommisjonen skal «koordinere arbeidet med nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere Bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål».

Medlemmer (fra 15. januar 2010, mandat forlenget 27. januar 2015):
Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. (formann)
Msgr. Torbjørn Olsen (vise-formann)
P. Ragnar Leer-Salvesen, Ole Martin Stamnestrø (sekretariat)
P. Miroslaw Ksiazek MSF, Kristin Heffermehl, Sigurd Hareide, Arne Berggren, p. Frode Eikenes, p. Johannes Hung, Ulf Schanke (medlemmer)
Sr. Ragnhild M. Bjelland OP (fra 15. februar 2011)
Kjetil Bang-Hansen, Nils Heyerdahl, Heidi H. Øyma (medlemmer, utnevnt 14. februar 2014)

Olsokkommisjonen

Kommisjonen skal «planlegge og arrangere den nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad rundt 29. juli og generelt støtte opp om olavsfromheten i Norge».

Medlemmer (fra 15. januar 2010):
Biskop Berislav Grgic
Unn Madsø (leder)
sognepresten i Levanger (ex officio)
sognepresten i Trondheim (ex officio)
priorinnen i Birgittaklosteret på Tiller (ex officio)
sr. Anne Bente Hadland, p. Egil Mogstad, Tao Nguyen (medlemmer)

Søsterrådet

Opprettet 1965 som Søsterrådet, fra 1991 "Sekretariat for kvinnelige ordenssamfunn i Norge" (SKON), og Søsterrådet fra 2010

Medlemmer:
Ordensforstanderinnene i Norge
Arbeidsgruppe (fra 12. oktober 2012):
Sr. Marit Brinkmann CSJ (leder)
Sr. Asumpta Balcerzak CSSE (medlem)
Sr. Katarina Pajchel OP (medlem)
Kasserer:
Sr. Maria Thomas av Kristi Legeme og Blod OP
Bankkonto 7877.06.43332

Missio Norge

Se egen side.

Sjømannsmisjonen (1964)

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 04.03.2015 - 16:21