Nasjonale råd og kommisjoner

Norsk Katolsk Bisperåd

Liturgikommisjonen (1977)

Kommisjonen skal «koordinere arbeidet med nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere Bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål».

Medlemmer (1. september 2016–31. august 2021):
 • Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., formann
 • Mgr. Torbjørn Olsen, viseformann
 • Pastor Frode Eikenes
 • Pater Mirosław Ksiązek MSF
 • Pastor Ragnar Leer Salvesen
 • Pastor Ole Martin Stamnestrø
 • Pater Hallvard Hole OFM
 • Sr. Ragnhild Marie Bjelland OP
 • Olav Rune Ekeland Bastrup
 • Sigurd Hareide
 • Kristin Heffermehl
 • Nils Heyerdahl
 • Heidi Øyma
 • Knut Ødegård
Sekretær: Oddvar Moi (fra 1. juni 2016)–

Olsokkommisjonen

Kommisjonen skal «planlegge og arrangere den nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad rundt 29. juli og generelt støtte opp om olavsfromheten i Norge».

Medlemmer (fra 15. januar 2010):
Biskop Berislav Grgic
Unn Madsø (leder)
sognepresten i Levanger (ex officio)
sognepresten i Trondheim (ex officio)
priorinnen i Birgittaklosteret på Tiller (ex officio)
sr. Anne Bente Hadland, p. Egil Mogstad, Tao Nguyen (medlemmer)

Søsterrådet

Opprettet 1965 som Søsterrådet, fra 1991 "Sekretariat for kvinnelige ordenssamfunn i Norge" (SKON), og Søsterrådet fra 2010

Bankkonto 7877.06.43332

Medlemmer:
Ordensforstanderinnene i Norge
Arbeidsgruppe:
Sr. Maria Thomas (Schniederberend) av Kristi Legeme og Blod OP (leder, fra 30. april 2016)
Sr. Lucia Nguyen Thi Kim Trang (medlem, fra 2015)
Sr. Katarina Hodyr CSSE (medlem, fra 2015)

Missio Norge

Se egen side.

Sjømannsmisjonen (1964)

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 13.10.2016 - 15:13