Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

1. uke i advent

 

Anne Bente Hadland

Sr. Anne Bente har en egen blogg

Anne Bente Hadland E-post Anne(dot)Bente(dot)Hadland(at)katolsk(dot)no

HADLAND, Anne Bente O.P, født 28. februar 1959 i Stavanger. Utdannet lærer med norsk, idéhistorie og tysk i fagkretsen. Jobbet som lærer i ungdomsskolen.

Inntrådte på Katarinahjemmet i 1985, avla første løfter i 1988, evige løfter i 1991.

Har innehatt ulike verv og stillinger, blant annet leder for Oslo Katolske Bispedømmes Kommisjon for rettferdighet og fred, nestleder i den nasjonale komiteen for Jubileum 2000, medlem av Veiledningsrådet for prestestudenter.

Medarbeider i St. Olav - katolsk kirkeblad og Strek.

1. januar 1996 – 11. august 2000
Daglig leder av Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme
1992 –
Novisemester ved Sta. Katarinahjemmet
13. juni 2000, gjenvalgt 10. juni 2003, 3. juli 2006 og 29. oktober 200928. august 2012
Priorinne ved Sta. Katarinahjemmet
26. oktober 2003 – gjenvalgt 30. oktober 2005 – høsten 2006
Fast medlem av arbeidsutvalget i Pastoralrådet for Oslo katolske bispedømme
2003 –
Generalrådsmedlem i kongregasjonen Dominikanerinnene av Notre Dame de Grâce
2006 – 2010
Kontaktperson for SKON (Sekretariatet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge)
201013. oktober 2012
Leder for Søsterrådet
11. juni 2012
Assistent i St. Franciskussøstrenes ledelse
23. mars 2015
Priorinne ved Sta. Katarinahjemmet

Adresse Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon 23 21 54 10, 90 57 60 70 Telefax 23 21 54 36