Torbjørn Olsen

Torbjørn OlsenE-post Torbjorn(dot)Olsen(at)katolsk(dot)no

OLSEN, Torbjørn, mgr., dr. iur. can, født 1953 i Kristiansand, bispedømmet Oslo, konverterte til Den katolske kirke 1989 i Tromsø. Inkardinert ved diakonvielse 1990. Presteviet 8. september 1991 i Tromsø av biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø. Inkardinert i Tromsø.

Cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo (1977) og Dipl. theol. fra Johannes Gutenberg-Universität i Mainz i Tyskland (1991).

Lic. iur. can. (1994) og dr. iur. can. (1999, etter å ha disputert over avhandlingen Die Natur des Militärordinariats i 1997) fra det pavelige universitet Gregoriana i Roma.

Høst 1991 – høst 1992
Stiftskapellan i Tromsø Stift
Høst 1992 – sommer 1995
Studieopphold i Roma
3. september 1995 – 17. november 2006
Sogneprest i St. Eystein, Bodø
3. september 1995 – 17. november 2006
Sogneadministrator i Den hellige Familie, Storfjord (Lofoten)
19. september 1997 – 14. juni 1998
Sogneadministrator i St. Olav, Trondheim
3. mai 1998 – 17. november 2006:
Generalvikar for Trondheim Stift
29. januar – 9. april 2003
I permisjon
29. desember 2003
Utnevnt til pavelig æresprelat med monsignore som tittel. Tildelingsdokumentet overrakt 1. april 2004.
9. november 2006 – 29. mars 2009
Bispedømmeadministrator for Tromsø stift etter biskop Gerhard Goebels død 4. november
1. august 2009 –
Representant i Religionspolitisk utvalg i Norges Kristne Råd for Den katolske kirke i Norge
1. november 2009 – 1. november 2014
Økonom for Tromsø Stift
15. januar 2010 –
Viseformann i Litugikommisjonen i Norsk katolsk bisperåd
1. november 2014 – 1. november 2022
Sogneprest i St. Teresia menighet i Hønefoss
1. november 2014 – 1. november 2022
Ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres
1. november 201427. april 2015
Konstituert biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme
27. april 2015 – 29. januar 2018
Biskoppelig vikar for pastoralt arbeide og for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme
29. januar 2018 – gjenutnevnt 13. mai 2020 –
Biskoppelig vikar for arbeidet med fornyelse av de liturgiske bøker
15. september 2019 – gjenutnevnt 13. mai 2020 –
Biskoppelig vikar for feltpresttjensten
16. september 2020 – 1. november 2022
Sogneadministrator for Mariakirken menighet, Stabekk
21. oktober 2021 – 
Sekretær for Norsk katolsk bisperåd
1. november 2022 –
Sogneprest i Mariakirken menighet, Stabekk

Privat: Adresse Nyveien 17B, 1369 StabekkTelefon 67 49 47 30 (kontor)

av Webmaster publisert 06.11.2009, sist endret 20.12.2022 - 16:37