Bodø

Opprettet 1951. Sognet omfatter i det midtre Nordland: Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Røst, og Værøy. 11.989 km² (Hamarøy kommune tilkom fra Narvik ved grenserevisjon 5.10.2003, samtidig avga Bodø 17 kommuner til nyopprettet menighet i Mosjøen). Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

E-post Bodo(at)katolsk(dot)no

St. Eysteins kirke

Adresse  Hernesveien 22c, 8003 Bodø Telefon  75 52 17 83 Telefax  75 52 17 87 Bankkonto  1503.47.09995 
Messetider
Glassmaleriene

Sogneprest:
P. Marek Chelminiak M.S.F. (sogneadministrator fra 17. november 2006, utnevnt til sogneprest 10. mai 2011, innsatt 4. september 2011)
Menighetsråd (fra februar 2013):
Heindrich Backmann (formann)
Melani Soldevilla Hansen, Unn Ingebrigtsen, Harald Steffensen, Odinaka Ijeabuonwu.

Menighetserklæring

Vi St. Eysteins katolske menighet ivaretar arven fra den kirke som ble grunnlagt av Jesus og apostlene.

Veiledet av Den hellige ånd, med Den hellige skrift og de syv sakramenter prøver vi å nå ut til alle mennesker med Jesu budskap om frelse.

Vår dåp forplikter oss til å bruke våre evner på best mulig måte i kirkens tjeneste.

Vi legger vekt på økumenisk arbeid, og da særlig samarbeid med våre brødre og søstre i Den norske kirke.

Menighetsrådet, 2000

Dominikanerinnene (kapell)


St. Eystein skole

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 24.05.2016 - 15:12