Adresseforandring

Blyant
Foto: Wikimedia Commons/Juliancolton

Med et hurtig voksende antall registrerte medlemmer som regelmessig mottar post fra Oslo katolske bispedømme, øker mengden bladreturer stadig, både for bispedømmet sentralt og hos menighetene lokalt.

For at vi best mulig skal kunne forvalte de ressurser Kirken har til rådighet, er det viktig at katolikker og andre som regelmessig mottar post fra oss, melder adresseforandring så snart som mulig etter at de har flyttet.

Flyttemeldingen kan sendes pr. e-post til

adresseforandring@katolsk.no

eller pr. telefon til Vidar André Eide

23 21 95 10.

Det ikke nødvendig i tillegg å melde fra til lokal menighet, siden menighetene, bispedømmet, St. Olav katolsk kirkeblad, Informator Katolicki osv. bruker samme adresseliste.

---

Wraz z szybko rosnącą liczbą zarejestrowanych katolików na terenie diecezji Oslo, którzy regularnie otrzymują od nas pocztę, zwiększa się również ilość zwrotów czasopism wysyłanych zarówno przez Kurię jak i przez lokalne parafie. Aby jak najlepiej zarządzać dostępnymi zasobami, które są w posiadaniu Kościoła, ważne jest aby katolicy oraz inne osoby, które regularnie otrzymują korespondencję od nas, powiadomiły o zmianie swojego adresu jak najszybciej po zaistnieniu tego faktu. Można to zrobić wysyłając wiadomość na adres: adresseforandring@katolsk.no lub kontaktując się telefonicznie z Vidarem Ándre Eide pod numerem telefonu 23 21 95 00. Nie ma dodatkowo potrzeby wysyłania zgłoszenia zmiany adresu do parafii, na terenie której mieszkamy. Parafie, poszczególne wspólnoty i organizacje kościelne z terenu całej diecezji, czasopisma St. Olav i Informator Katolicki itp. używają tej samej listy adresowej.