Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Ordenssamfunn i Norge

Se også kategorien Klosterliv

null
Fra kapellet i Lunden kloster

Mannlige

Kvinnelige

Se også Søsterrådet.

Annet