Legfransiskanerne

Oslo katolske bispedømme: Ca. 30 legfransiskanere

E-post ofs(at)katolsk(dot)no

Den Fransiskanske Legorden ble opprettet allerede mens den hellige Frans av Assisi levet og har i dag ca. en million medlemmer på verdensbasis. Ordenens offisielle navn er Ordo Franciscanus Saecularis, forkortet O.F.S.

I moderne tid ble den første legfransiskaner i Norge opptatt allerede i 1893 og ved den formelle opprettelsen av legordenen i 1930 var det 32 medlemmer. Da de fleste medlemmene efter hvert ble gamle og døde, opphørte aktiviteten i gruppen. Men på 1950-tallet ble det igjen aktivitet i Bergen med nye mennesker. På 1980-tallet begynte ting å skje i Oslo-området og noe senere i Vestfold.

I Norge er det pr. 2007 nærmere 40 legfransiskanere som har avlagt profess fordelt på fire kommuniteter, alle i Oslo katolske bispedømme:

De fire gruppene har opprettet et felles Samarbeidsråd som består av ett medlem fra hver av de fire gruppene og en åndelig veileder. Rådet ble opprettet i 2001 og gjennomfører blant annet jevnlig retretter i Norge og pilegrimsturer til Assisi. Samarbeidsrådets E-postadresse er ofs(at)katolsk(dot)no.

Gjennom Samarbeidsrådet er legfransiskanerne i Norge tilsluttet den internasjonale legfransiskanerordenen CIOFS. På nettstedet til CIOFS finner man en god del mer informasjon om hva det vil si å være legfransiskaner.

For mer informasjon:


Bergen

E-post bergen(at)ofs(dot)katolsk(dot)no

I 1954 samlet pater Wilhelm Hertmann OFM en gruppe katolikker i Bergen som kom til å danne det som den gang het St. Fransiskus Tredje Orden. De første novisene avla profess i 1956. Formelt sett lå gruppen i Bergen under Tredjeordenen i Oslo til Legfransiskanerne i Bergen fikk godkjent selvstendig kanonisk opprettelse 12. april 1991.

Gruppen i Bergen møtes i St. Paul kirke. Møtene, andre onsdag i hver måned, har en fast struktur: menighetens messe, deretter åpningsbønn fra "Be med Frans", temainnlegg med etterfølgende samtale, et enkelt måltid og avslutning med completorium. Gruppens leder er vanligvis møteleder og ansvarlig for tema og praktisk gjennomføring. Innleggene går på omgang.

Gruppen holder faste retretter vår og høst ved broder Bjarne som kommer til Bergen. Legfransiskanerne er ansvarlig for St. Paul menighets bokhandel.

Leder:
Marit Beate Kraskiewicz Adresse Hardangerveien 21, 5224 Nesttun Telefon 90 63 30 19
Åndelig veileder:
br. Bjarne Falkanger O.F.M.

Lillestrøm

E-post lillestrom(at)ofs(dot)katolsk(dot)no

Den Fransiskanske Legordenen i Lillestrøm ble i 1990 utskilt fra Oslo-gruppen, som var opprettet 1987 som en fortsettelse av en gruppe for Fransiskus-interesserte fra 1980.

Gruppen i Lillestrøm møtes i St. Magnus kirke. Møtene, andre fredag i hver måned, har en fast struktur: vesper og messe, tema og et enkelt måltid. Møteledelsen går på omgang, og møtelederen har det fulle ansvar for tema og praktisk gjennomføring.

Gruppene i Oslo, Lillestrøm og Tønsberg har en felles årlig besinnelsesdag på pinseaften.

Gruppene i Oslo og Lillestrøm arrangerer hver høst en Åpen Dag, vanligvis i St. Hallvard kirke, med messe, foredrag, bønn og felles måltid.

Leder:
Beate Wølner Adresse  Såkrokvn 71, 1923 Sørum Telefon  926 31 107
Åndelig veileder:
P. Nikolas Goryczka O.F.M.

Oslo

E-post oslo(at)ofs(dot)katolsk(dot)no

Legfransiskanerne i Oslo har en egen blogg: https://legfransiskaner.wordpress.com

Den Fransiskanske Legordenen i Oslo ble opprettet i 1987 og er en fortsettelse av en gruppe for Fransiskus-interesserte fra 1980.

Gruppen i Oslo møtes i St. Hallvard kirke. Møtene, annen torsdag i hver måned, har en fast struktur: menighetens messe, deretter vesper, tema, et enkelt måltid og avslutningsbønn. Møteledelsen går på omgang, og møtelederen har det fulle ansvar for tema og praktisk gjennomføring.

Gruppene i Oslo, Lillestrøm og Tønsberg har en felles årlig besinnelsesdag på pinseaften. Gruppene i Oslo og Lillestrøm arrangerer hver høst en Åpen Dag i St. Hallvard kirke med messe, foredrag, bønn og felles måltid. Oslogruppen arrangerer hvert år , vanligvis på senvinteren, "En kveld i bønn for fred" med messe, tekster om fred, meditasjon. Gruppen arrangerer også retrettdager.

Leder:
Pascal LhoteTelefon 952 02 168
Åndelig veileder:
P. Ragnar Leer Salvesen

Tønsberg

E-post tonsberg(at)ofs(dot)katolsk(dot)no 

I 1992 startet en gruppe for fransiskanerinteresserte i Larvik. Ut ifra denne gruppen ble den fransiskanske legorden i Vestfold opprettet i januar 1996.

Gruppen i Tønsberg møtes regelmessig i St. Olav kirkes menighetslokale. Vi spiser et enkelt måltid sammen. Vi studerer og samtaler omkring ulike emner ved hvert møte.

Ca. en gang i måneden kommer vi sammen privat og lager forbønner til alle søndagsmesser i St. Olav kirke i Tønsberg.

Gruppene i Oslo, Lillestrøm og Tønsberg har en felles besinnelsesdag på pinseaften.

Leder (fra november 2017):
Irene SanchezAdresse Anders Larsens gate 14, 3117 TønsbergTelefon 944 26 125
Åndelig veileder:
br. Bjarne Falkanger O.F.M.
av Webmaster publisert 12.03.2010, sist endret 22.05.2023 - 15:32