Oslo – St. Hallvard kirke

Opprettet 1890. Sognet omfatter deler av Oslo kommune og flere kommuner i sørlige del av Akershus fylke. I Oslo løper grensen langs linjen Akerselva-Trondheimsveien til Sinsenkrysset, og fra Sinsenkrysset mot øst til Østmarka slik at de nordligste postnummerområdene er fra vest mot øst 0585-0580-0581-0665-0664-0666-0667-0669-0673-0675-0676. I det sørlige Akershus: Hele kommunene Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård, og dessuten vestlige del av kommunen Enebakk (poststedet Ytre Enebakk). Ca. 670 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, se sthallvard.katolsk.no, og er på Facebook.

E-post Oslo-St(dot)Hallvard(at)katolsk(dot)no

Adresse Enerhauggata 4, 0651 Oslo Telefon 23 30 32 00 Bankkonto 3000.22.49134, org.nr. 971527471
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Sogneprest:
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (fra 1. september 2014/4. januar 2015)
Kapellaner:
P. Waldemar Bożek (fra 1. oktober 2014)
Andre geistlige i menigheten:
Diakon Myron Kuspys (fra 1. februar 2017)
Organist/kantor:
Sr. M. Faustyna Walczak (vikar)
Sakristan:
Sr. M. Klara Ottersen (fra 1. mai 2014)
Menighetssekretær:
Anne Marie Riiser (fra 1. juni 2011)
Regnskapsfører:
Frode Eidem (20% stilling, fra 1. juni 2011)
Medlemsarkivar:
Helga Haaß-Männle (40% stilling, fra 1. september 2011; fra 1. januar 2014: 100% stilling)
Katekesekoordinator og barne- og ungdomskonsulent:
Huyen Nguyen (fra 1. september 2015) (barselspermisjon oktober 2016-mai 2017)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 29. januar 2015):
Sr. Klara Ottersen CSSE, Kim Goo Ja, Geraldine Grindgrud, Virginia Grindgrud, Lucy Mukuria, Kariuki Mukuria, Stian Erdal, Anette Kopperud, Jan Willem Kopperud
Frivillige kontormedarbeidere:
Berit Müller, Eileen Tørnes, Tone Westersø, Aasmund Vik,  Maria Wisting, Geir E. Moen 
Kontortid:
Mandagfredag kl. 09.0015.00
Vaktmester:
christy(dot)lawrence(at)katolsk(dot)noE-post Christy Reginold Lawrence
Menighetsråd (fra 13. september 2016):

Leder Darko Wakounig
Nestleder Hung Ngoc Nguyen
PRO-representant Hung Ngoc Nguyen med Darko Wakounig som hans varamann.
Øvrige rådsmedlemmer: Johan Fosse, Helge Grimnes, Bernt Guldbrandsen, Elzbieta Hembel, Adam Laszczynski,

Vararepresentanter med møterett: 
Mary Margaret Anthonypillai, Amaz Arefe Frezghi, Mary Gloria Basil

Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Finansråd:
Sognepresten, Frode Eidem, Marion Haave
Menighetsbladet :
E-post Hallvardsvaka(at)katolsk(dot)no (se også tidligere utgivelser)
Ansvarlig redaktør: Sognepresten
Redaktør: Anne Marie Riiser
Redaksjon: Frode Grenmar, Aasmund Vik

Holmlia messested

Messested. Det geografiske området som hører til messestedet er: bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand samt Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Vestby kommune.

Nesodden messested

Messested: Skoklefall kirke. Det geografiske området som hører til messestedet er Nesodden kommune.

Adresse Kapellveien 3, 1450 Nesoddtangen

Messetider


Kursvirksomhet

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til Den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Menigheten arrangerer også ekteskapsforberedende kurs.

Kommuniteter

St. Elisabethhjemmet (kapell)

Legordener

Legdominikanerne

Legfransiskanerne

Legkarmelittene

Legmaristene


Hjelpesentra

Fransiskushjelpen


Speidere

Oslo Don Bosco speidergruppe (stiftet 1926)

Leder:
Inger Aashild Gaathaug Adresse Westye Egebergs gate 3a, 0177 Oslo Telefon 22 69 75 00, Telefon 22 20 75 77 (privat)
av Webmaster publisert 19.11.2010, sist endret 14.02.2017 - 14:00