Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Oslo – St. Hallvard kirke

Opprettet 1890. Sognet omfatter deler av Oslo kommune og flere kommuner i sørlige del av Akershus fylke. I Oslo løper grensen langs linjen Akerselva-Trondheimsveien til Sinsenkrysset, og fra Sinsenkrysset mot øst til Østmarka slik at de nordligste postnummerområdene er fra vest mot øst 0585-0580-0581-0665-0664-0666-0667-0669-0673-0675-0676. I det sørlige Akershus: Hele kommunene Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård, og dessuten vestlige del av kommunen Enebakk (poststedet Ytre Enebakk). Ca. 670 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, se sthallvard.katolsk.no og en egen blogg og er på Facebook.

E-post Oslo-St(dot)Hallvard(at)katolsk(dot)no

Adresse Enerhauggata 4, 0651 Oslo Telefon 23 30 32 00 Telefax 23 30 32 01 Bankkonto 3000.22.49134, org.nr. 971527471
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Sogneadministrator:
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (fra 1. september 2014)
Kapellaner:
P. Oddvar Moi (fra 1. august 2009)
P. Waldemar Bożek (fra 1. oktober 2014)
Øvrige prester i sognet:
P. Francis Xavier Huynh Tan Hai
P. Olaf I. Wæring
P. Marinko Pervan (fra 15. august 2013)
Organist/kantor:
Sara Brødsjø (i fødselspermisjon fra februar 2014)
Sr. M. Faustyna Walczak (vikar fra februar 2014)
Sakristan:
Sr. M. Klara Ottersen (fra 1. mai 2014)
Menighetssekretær:
Anne Marie Riiser (fra 1. juni 2011)
Regnskapsfører:
Frode Eidem (20% stilling, fra 1. juni 2011)
Medlemsarkivar:
Helga Haaß-Männle (40% stilling, fra 1. september 2011)
Katekesekoordinator:
Angelika Wimmer (60% stilling, fra 15. august 2011)
Barne- og ungdomskonsulent:
Alle henvendelser må skje til menighetskontoret grunnet sykdom!
Audun Drivenes (50% stilling, fra 1. januar 2013)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 19. desember 2012):
Stian Erdal, Ingrid Paluska, Lucy Mukuria, Kariuki Mukuria, Anette Kopperud, Jan Willem Kopperud, Nithila Amalathas, Affa Girmay, sr. Aleksandra Michalska
Frivillige kontormedarbeidere:
Berit Müller, Eileen Tørnes og Tone Westersø
Kontortid:
Mandagfredag kl. 09.0015.00
Vaktmester:
christy(dot)lawrence(at)katolsk(dot)noE-post Christy Reginold Lawrence
Menighetsråd (fra juni 2014):
Sogneadministratoren
Darko Wakounig (formannE-post  darkowakounig@yahoo.com 
Arthur Haakonsen (nestformannE-post  ozwegian@gmail.com
Gosia Bernhardsen, Ferdinand Männle, Johan Fosse, Mary Margaret Anthonypillai, Markos Teklezgi, Per Jespersen, Johan Amalathas (medlemmer)
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Finansråd (20122014):
Sogneadministratoren, Frode Eidem, Marion Haave, Geir Erik Moen
Menighetsbladet :
E-post HallvMenighetsrådetardsvaka(at)katolsk(dot)no (se også tidligere utgivelser)
Ansvarlig redaktør: Sogneadministratoren
Redaktør: Anne Marie Riiser
Redaksjon: Ferdinand Männle, Kristin B. Feragen, Frode Grenmar

Holmlia messested

Messested. Det geografiske området som hører til messestedet er: bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand samt Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Vestby kommune.

Nesodden messested

Messested: Skoklefall kirke. Det geografiske området som hører til messestedet er Nesodden kommune.

Adresse Kapellveien 3, 1450 Nesoddtangen

Messetider


Kursvirksomhet

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til Den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Menigheten arrangerer også ekteskapsforberedende kurs.

Kommuniteter

St. Elisabethhjemmet (kapell)

Legordener

Legdominikanerne

Legfransiskanerne

Legkarmelittene


Hjelpesentra

Fransiskushjelpen


Speidere

Oslo Don Bosco speidergruppe (stiftet 1926)

Leder:
Inger Aashild Gaathaug Adresse Westye Egebergs gate 3a, 0177 Oslo Telefon 22 69 75 00, Telefon 22 20 75 77 (privat)