FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Messetider i Norge

Uten ansvar for mulige feil. Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt. Datoen for oppdateringer finnes nederst på hver side.

Oversikten er organisert etter kirkedistrikter (Oslo katolske bispedømme, Tromsø stift - Nord-Norge og Trondheim stift - Midt-Norge) og etter menigheter i de enkelte kirkedistriktene. Messesteder står oppført under den enkelte menighet.

Du kan abonnere på RSS messetider med RSS.

Du kan også bruke kartet for å finne en menighets messetider.


Oslo katolske bispe­dømme

Tromsø stift - Nord-Norge

Trondheim stift - Midt-Norge

Emneord: