Messetider for St. Teresia menighet, Hønefoss

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Teresia kirke (Hønefoss)

OBS! Messetider for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres finner du her.

 

Søndager

Kl. 09.00 Fromesse med innslag på polsk

Kl. 11.00 Høymesse

 

1. søndag i måneden: Filippinsk messe kl. 13.00.

2. og 4. søndag i måneden: Polsk messe kl. 17.00 (skriftemål 16.30).

 

Tirsdager

Kl. 17.00 Sakramentet stilles ut for stille bønn og skriftemål

Kl. 17.30 Rosenkrans

Kl. 18.00 Messe

 

Onsdager

Kl. 17.00 Sakramentet stilles ut for stille bønn og skriftemål

Kl. 17.30 Vesper

Kl. 18.00 Messe

 

Torsdager

Kl. 17.00 Sakramentet stilles ut for stille bønn og skriftemål

Kl. 17.30 Lovsang

Kl. 18.00 Messe

                         

Fredager

Kl. 17.00 Sakramentet stilles ut for stille bønn og skriftemål

Kl. 17.30 Barmhjertighetens rosenkrans og litani til Jesu hellige hjerte

Kl. 18.00 Messe

 

Lørdager

Kl. 11.00 Messe (foruten katekeselørdager), etterfulgt av Angelus

Kl. 13.00 Messe 2. lørdag i mnd. i forbindelse med katekese


Søsterkirkene på Gran

 

På Granavollen oktober-juni. I september i St. Petri kirke (Gamle Tingelstad)

1. søndag i måneden messe kl. 15.00

 

Ål i Hallingdal

Messene feires i Ål kyrkjestugu, Sundrevegen 64, 3570 Ål. Sept.-juni.

 

2. lørdag i måneden messe på polsk kl. 16.00 (skriftemål 17:30)

4. søndag i måneden messe på norsk kl. 17.00

22.01.23 kl 17

26.02.23 kl 17

26.03.23 kl 17

23.04.23 kl 17

28.05.23 kl 17

25.06.23 kl 17

23.07.23 kl 17

27.08.23 kl 17

24.09.23 kl 17

22.10.23 kl 17

26.11.23 kl 17

26.12.23 kl 17

 

Jul og påske se under messetider St. Teresia 

 

 

 

 
av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 25.01.2023 - 11:23