Messetider for St. Teresia menighet, Hønefoss

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Link til billettsystemetI perioder der myndig­hetene har innført strenge Corona-restriksjoner kan det være nød­vendig med forhånds­påmelding til gudstjenester. Sjekk https://billett.katolsk.no/

 Ordinære messetider for St. Teresia kirke (Hønefoss)

Messetider i Hallingdal 2022

Om ikke annet er oppgitt holdes messen i Ål kyrkjestugu.
Adressen er Sundrevegen 64, 3570 Ål. 

 
 
23.01.2022
Messe kl. 17.00
 
27.02.2022
Messe kl. 17.00
 
27.03.2022
Messe kl. 17.00
 
24.04.2022
Messe kl. 17.00
 
22.05.2022
Messe kl. 17.00
 
26.06.2022
Messe kl. 17.00
 
24.07.2022
Messe kl. 17.00
 
28.08.2022
Messe kl. 17.00
 
25.09.2022
Messe kl. 17.00
 
23.10.2022
Messe kl. 17.00
 
27.11.2022
Messe kl. 17.00
 
26.12.2022 
Messe kl. 17.00
 
 
Jul og påske: se under messetider St. Teresia. 

 

Ordinære messetider på Granavollen

Messested: Mariakirken, Granavollen 17-19.

Messer hver 1. søndag i måneden kl. 15.00, etterfulgt av kirkekaffe. 

Ingen messer i juli og august.

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 17.01.2022 - 12:17