Messetider for Johannes Døperens menighet

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for Johannes Døperens kirke (Sandefjord)

Søndag
11.30 Høymesse (1. søndag i måneden: Barnemesse)
1. søndag i måneden
09.00 Messe på polsk
17.00 Messe på litauisk
2. søndag i måneden
18.00 Messe på engelsk/tagalog
3. søndag i måneden
09.00 Messe på polsk
15.00 Messe på vietnamesisk
av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 14.09.2016 - 11:41