Messetider for St. Olav dom­kirke­menighet, Oslo

De messer som nevnes på lørdager, er antisiperte søndagsmesser. Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Olav domkirkemenighet (Oslo) 

Søndag
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Høymesse på norsk
13.00 1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
13.00 3. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
13.00 2. søndag i måneden: Familiemesse på norsk
13.00 4. søndag i måneden: Kaldeisk messe
14.30 Familiemesse på polsk
16.00 Messe på polsk
17.30 Rosenkrans og skriftemål
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på norsk
Mandag
08.00 Messe på norsk
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Tirsdag
08.00 Messe på norsk
11.00 Messe på norsk
11.30 1. tirsdag i måneden: Orgelkonsert
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Onsdag
08.00 Messe på norsk
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Torsdag
08.00 Messe på norsk
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Fredag
08.00 Messe på norsk
10.30 Rosenkransbønnen i kirken
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk
Lørdag
10.00 Messe på norsk (lørdagens messe)
17.30-17.50 Mulighet for skriftemål
18.00 Messe på norsk (søndagens messe)
19.00 Messe på polsk (søndagens messe)

Ordinære messetider for St. Joseph kirke (Oslo)

Søndag
09.30 Messe på norsk
11.00 Messe på kroatisk
12.30 Messe på spansk
16.00 Messe på fransk
18.00 Studentmesse på engelsk 
3. og 4. søndag i måneden
14.00 Messe på engelsk
Mandag
18.00 1. mandag i måneden: Messe på spansk
Torsdag
18.00 Messe og tilbedelse på spansk
Fredag
18.00 Messe og novena på tagalog
Lørdag
16.00 Rosenkrans/skrifte på italiensk (Santo Rosario/Confessioni)
16.30 Prove dei Canti/Confessioni
17.00 Messe på italiensk (søndagens messe – Santa Messa festiva)
18.30 2. lørdag i måneden: Messe på litauisk

Ordinære messeplaner for St. Dominikus kirke (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for Katarinahjemmet (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for St. Josephsøstrenes kapell (Grefsen, Oslo)

Se egen oversikt.

av Webmaster publisert 04.01.2011, sist endret 17.03.2022 - 10:37