FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Messetider for St. Olav dom­kirke­menighet, Oslo

De messer som nevnes på lørdager, er antisiperte søndagsmesser. Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

OBS! St. Olav domkirkemenighet feirer messer både i St. Olav domkirke og i St. Josefs kirke.

Ordinære messetider for St. Olav domkirke (Oslo)

St. Olav domkirke vil være stengt fra ca. 7. april til 15. juni 2015 grunnet oppussing. Mange av messene feires derfor i Trefoldighetskirken. Se et detaljert program.
Søndag
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Høymesse på norsk
13.00 1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
13.00 2. søndag i måneden: Barnemesse på norsk
13.00 3. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
14.30 Familiemesse på polsk
16.00 Messe på polsk
17.15-17.45 Mulighet for skriftemål
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på norsk
Mandag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Tirsdag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Onsdag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Torsdag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Fredag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk
Lørdag
10.00 Messe på norsk (lørdagens messe)
17.30-17.50 Mulighet for skriftemål
18.00 Messe på norsk (søndagens messe)
19.00 Messe på polsk (søndagens messe)

Ordinære messetider for St. Joseph kirke (Oslo)

Søndag
09.30 Messe på norsk
11.00 Messe på kroatisk
12.30 Messe på spansk
16.00 Messe på fransk
18.00 Studentmesse på engelsk
Mandag
07.15 Messe på norsk
18.00 1. mandag i måneden: Messe på spansk
Tirsdag
07.15 Messe på norsk
Onsdag
07.15 Messe på norsk
Torsdag
07.15 Messe på norsk
Fredag
07.15 Messe på norsk
18.00 Messe på tagalog

Liturgi på ukrainsk (gresk-katolsk ritus) i St. Joseph kirke

Det feires messe på ukrainsk de følgende dager i 2013: Søndag 6. januar kl. 14.00 (julaften etter juliansk kalender), mandag 7. januar kl. 10.00 (1. juledag etter juliansk kalender), søndag 3. februar kl. 14.00, søndag 3. mars kl. 14.00, søndag 7. april kl. 14.00, søndag 5. mai kl. 14.00 (1. påskedag etter juliansk kalender), søndag 2. juni kl. 14.00, søndag 7. juli kl. 14.00, søndag 4. august kl. 14.00, søndag 1. september kl. 14.00, søndag 6. oktober kl. 14.00, søndag 3. november kl. 14.00, søndag 3. desember kl. 14.00.

Messer på litauisk i St. Joseph kirke

Det feires messe på litauisk de følgende dager i 2013: Søndag 13. januar kl. 14:30, lørdag 26. januar kl. 18:00, søndag 10. februar kl. 14:30, lørdag 23. februar kl. 18:00, søndag 10. mars kl. 14:30, lørdag 23. mars kl. 18:00, søndag 14. april kl. 14:30, lørdag 27. april kl. 18:00, søndag 12. mai kl. 14:30, lørdag 25. mai kl. 18:00, søndag 9. juni 14:30, lørdag 22. juni kl. 18:00.

Kaldeisk messe

...

Ordinære messeplaner for St. Dominikus kirke (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for Katarinahjemmet (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for St. Josephsøstrenes kapell (Grefsen, Oslo)

Se egen oversikt.

Emneord: