Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Messetider for St. Olav dom­kirke­menighet, Oslo

De messer som nevnes på lørdager, er antisiperte søndagsmesser. Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

OBS! St. Olav domkirkemenighet feirer messer både i domkirken og i St. Josefs kirke.

Ordinære messetider for St. Olav domkirkemenighet (Oslo)

Søndag
08.00 Messe på polsk
09.30 Messe på engelsk
11.00 Høymesse på norsk
13.00 1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
13.00 2. søndag i måneden: Familiemesse på norsk
13.00 3. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
14.30 Familiemesse på polsk
16.00 Messe på polsk
17.15-17.45 Mulighet for skriftemål
18.00 Messe på engelsk
19.30 Messe på norsk
Mandag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Tirsdag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Onsdag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Torsdag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
Fredag
11.00 Messe på norsk
17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe på norsk
19.00 Messe på polsk
Lørdag
10.00 Messe på norsk (lørdagens messe)
17.30-17.50 Mulighet for skriftemål
18.00 Messe på norsk (søndagens messe)
19.00 Messe på polsk (søndagens messe)

Ordinære messetider for St. Joseph kirke (Oslo)

Søndag
09.30 Messe på norsk
11.00 Messe på kroatisk
12.30 Messe på spansk
16.00 Messe på fransk
18.00 Studentmesse på engelsk
Mandag
07.15 Messe på norsk
18.00 1. mandag i måneden: Messe på spansk
Tirsdag
07.15 Messe på norsk
Onsdag
07.15 Messe på norsk
Torsdag
07.15 Messe på norsk
Fredag
07.15 Messe på norsk
18.00 Messe på tagalog

Liturgi på ukrainsk (gresk-katolsk ritus) i St. Joseph kirke

Messer på litauisk i St. Joseph kirke

Kaldeisk messe

Ordinære messeplaner for St. Dominikus kirke (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for Katarinahjemmet (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for St. Josephsøstrenes kapell (Grefsen, Oslo)

Se egen oversikt.

Emneord: