Messetider for St. Olav dom­kirke­menighet, Oslo

De messer som nevnes på lørdager, er antisiperte søndagsmesser. Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

OBS! St. Olav domkirkemenighet feirer messer både i Trefoldighetskirken og i St. Josefs kirke.

Ordinære messetider for St. Olav domkirkemenighet (Oslo)

St. Olav domkirke vil være stengt fra 7. april til 15. juni 2015 grunnet oppussing. Mange av messene feires derfor i Trefoldighetskirken.

Messeprogrammet i oppussingsperioden:

TrefoldighetskirkenSt. Joseph kirkeMenighetssalen

SØNDAGER

08.00 Polsk
09.30 Engelsk 09.30 Norsk
11.00 Norsk 11.00 Kroatisk
12.30 Spansk
13.00 Vietnamesisk (1+3. søndag i mnd)
13.00 Familiemesse (2. søndag i mnd)
14.00 Ukrainsk (1. søndag i mnd)
14.30 Polsk 14.30 Litauisk (2. søndag i mnd)
16.00 Fransk
18.00 Engelsk 18.00 Engelsk
19.30 Norsk

MANDAGER–TORSDAGER

Messene feires enten i St. Joseph eller i menighetslokalet
11.00 Norsk 11.00 Norsk
18.00 Norsk 18.00 Norsk

FREDAGER

11.00 Norsk
18.00 Norsk 18.00 Tagalog
19.00 Polsk

LØRDAGER

09.00 Vietnamesisk
10.00 Norsk
18.00 Norsk (søndagens messe)
19.00 Polsk (søndagens messe)

Messetidene er faste, men det vil forekomme endringer på hvilke rom som brukes. Dette vil annonseres på kirkedørene.

Gaver til prosjektet tas imot med stor takk! Merk innskuddet ”Oppussing”, konto: 1720.26.96503 til St. Olav domkirke, Akersveien 5.

Liturgi på ukrainsk (gresk-katolsk ritus) i St. Joseph kirke

Messer på litauisk i St. Joseph kirke

Kaldeisk messe

Ordinære messeplaner for St. Dominikus kirke (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for Katarinahjemmet (Majorstua, Oslo)

Se egen oversikt.

Ordinære messeplaner for St. Josephsøstrenes kapell (Grefsen, Oslo)

Se egen oversikt.

Emneord: