Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Messetider for Vår Frue menighet, Ålesund

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for Vår Frue kirke (Ålesund)

Søndager
09.00 Messe på polsk
11.00 Høymesse
14.00 Messe på polsk
16.00 2. søndag i måneden: Messe på engelsk
Mandag
18.00 Messe på norsk
Tirsdag
18.00 Messe på norsk
Onsdag
17.30 Rosenkrans
18.00 Messe på norsk
Torsdag
17.30 Tilbedelse
18.00 Messe på norsk
Fredag
18.00 Messe på norsk
1. fredag i måneden (Jesuhjertefredag): Tilbedelse etter messen

Ordinære messetider for Sykkylven

Messene feires i Ikornnes kirke.

Hver første søndag i måneden (ikke juli–august)
Messe kl. 16.00

Ordinære messetider for Ulsteinvik

Messene feires i Ulstein kyrkje, Kyrkjebakken 11, 6065 Ulsteinvik

Hver tredje søndag i måneden (ikke juli–august)
Messe kl. 17.00

Ordinære messetider for Volda

Messene feires i Volda sykehuskapell.

Hver andre lørdag i måneden (ikke juli–august)
Messe kl. 12.00
Emneord: