Messetider for St. Olav menighet, Trondheim

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Olav kirke (Trondheim)

Søndager
Kl. 09.00 Fromesse på latin
Kl. 11.00 Høymesse på norsk
Kl. 13.00 Messe på polsk
Kl. 16.00 Noen søndager messe på andre språk
Kl. 18.00 Messe på engelsk
1. søndag i måneden
Kl. 10.00 Katekese på norsk
4. søndag i måneden

Kl. 10.00 Konfirmasjonskatekese på norsk

Hverdager
Kl. 08.45 Laudes
Kl. 18.00 Kveldsmesse
Kl. 18.45 Vesper (ikke fredager, lørdager og etter sunget høymesse)
Onsdager
Kl. 17.00 Novena to The Mother of Perpetual Help (engelsk)
Kl. 19.00 Sakramental tilbedelse
Fredager
Kl. 19.00 Sakramental tilbedelse (polsk)
Lørdager
Kl. 18.00 Søndagens messe
1. og 3. lørdag i måneden
Kl. 11.00 Messe og katekese på polsk 
Votivmesser
Kl. 17.00 Sakramental tilbedelse (1. fredag i mnd.)
Kl. 17.30 Jesu Hjerte andakt (1. fredag i mnd.)
Kl. 18.00 Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte (1. fredag i mnd.)
Kl. 18.00 Votivmesse til ære for Olav den Hellige (siste onsdag i mnd.)

Votivmesser faller bort dersom det er fest eller høytid på denne dagen.

Endringer kan skje, følg med på trondheim.katolsk.no

Messetider for Birgittaklosteret på Tiller

Se egen oversikt.


Ordinære messetider for Frøya

Sistranda bedehus, 7260 Sistranda (på Frøya), Riksvei 714. 7260 Sistranda.

4. lørdag i måneden
Kl. 11.00 Messe på polsk

Ordinære messetider for Støren

Støren kirke, Kjørkvollveien 2, 7290 Støren

2. lørdag i måneden
Kl. 17.00 Messe på polsk 

Ordinære messetider for Løkken verk

Bjørnli kirke (= Løkken kirke, nær Løkken Verk), Løkken, 7332 Meldal

4. lørdag i måneden
Kl. 17.00 Messe på polsk

Ordinære messetider for Oppdal

Fagerhaug kirke, 7340 Oppdal.

2. lørdag i måneden
Kl. 13:00 Katekese
Kl. 14:00 Messe på polsk
av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 12.01.2024 - 14:16