Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Picpuspatrene (SS.CC.)

(SS.CC. = Congregatio S(S)acrorum C(C)ordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae SS. Sacramenti altaris)


Picpuspatrene har et eget nettsted, se http://sscc.katolsk.no/

Artikler om Picpuspatrene

Picpus-fedrene 75 år i Norge


Kommunitet

Adresse Nyveien 17A, 1369 Stabekk

Medlemmer:
P. Arne M. Kirsebom SS.CC. (superior for picpuspatre i Norge, fra 1. november 2009), p. Wojciech Kotowski SS.CC. (superior), p. Paweł Piotr Wiech SS.CC. (økonom), p. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC.

Andre picpuspatre i Norge

Oslo katolske bispedømme:
P. Janusz Fura SS.CC., biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.
Trondheim stift:
P. Olav Müller SS.CC.

Legpicpuser


Picpuspatre som tidligere har virket i Norge

1920-1931
Cyriakus Toll (død 1936)
1921-1925
Canisius Gellings (død 1959)
1921-??
Antoninus Edmund Meyer (død 1953)
1921-1945
Cyprian Witte, prefekt (død 1945)
1925-1931
Fidelis Brodmann (død 1961)
1931-1954
Antonius Deutsch, prefekt (død 1980)
1932-1939
Guido Goer (død 1953)
1932-1967
Pantaleon Stelzmann (død 1967)
1933-1968
Servatius Josef Hünen (død 1968)
1940-1985
Romualdus Hallauer (død 1992)
1947-1954
Theophile Van den Hove (død 1955)
1952-1974
Johannes Rüth, biskop (død 1978)
1954-1988
Matthias Scherf (forlot Norge 1988, død 2006)
1959-1960
Olaf Dorren (død 1990)
1961-1995
Patrick Schlösser (død 26. oktober 1997)
1962-1994
Athanasius Kulbach (død 1994)
1981-2009
Georg Müller (flyttet til Roma 2009)
1986-1996
Stanislaw Papciak (død 1996)
1986-2000
Heinz-Josef Catrein (flyttet til Tyskland 2009)
1986-2012
Gerard Filak (flyttet til Polen 2012)
1991-1992
Robert Anlauf (forlot Norge 1992, død 2006)
1996-2007
Robert Kanoza
2006-2006
Jan Forma (vikar for p. Filak 6. september-12. november 2006)