Heinz-Josef Catrein

Heinz-Josef Catrein SS.CC.

CATREIN, Heinz-Josef SS.CC., født 26. mai 1950 i Morbach, bispedømmet Trier (Tyskland), presteviet 2. april 1977 i Simpelveld (Nederland). Arbeidet i Werne/Lippe (1977-1979) og i Pirmasens (1979-1986) i Tyskland. Kom til Norge i september 1986.

September 1986 – august 1988:
Kapellan i St. Olav, Trondheim
August 1988 – 12. november 1995
Sogneprest i St. Eystein, Levanger
7. juni 1994 – 1. september 1997
Generalvikar for prelaturet Trondheim
12. november 1995 – juli 2000
Sogneprest i Vår Frue, Ålesund, og
Sogneadministrator i St. Sunniva, Molde
Avsluttet sitt virke i prelaturet Midt-Norge sommeren 2000.
Pater Catrein har også vært distriktsungdomsprest for prelaturet Trondheim, til september 1997.
31. juli 2000 – 15. august 2001
Sabbatsår, blant annet studier ved "Mill Hill" Missionary Institute i London.
15. august 2001
Returnerte til Norge, nå for virke i Oslo katolske bispedømme
1. september 2001 – 31. januar 2002
Sogneprest i St. Ansgar menighet, Kristiansand
1. februar 2002 – 31. januar 2006
Moderator for pastoralteamet i St. Ansgar menighet
1. februar 2006 – 1. juni 2009
Sogneprest i St. Ansgar menighet, Kristiansand
1. mars 2006 – 2009
Superior for picpusenes kommunitet i Kristiansand
13. mars 2007 – 1. juni 2009
Medlem av styret for St. Eystein presteseminar
8. oktober 2007 – 2009
Medlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
17. april 2009 – gjenvalgt 12. april 2012  og april 2015
Provinsial for picpuspatrenes tyske provins

Flyttet til Tyskland 1. juni 2009. Døde 21. januar 2021, 70 år gammel.

av Webmaster publisert 19.06.2009, sist endret 21.01.2021 - 19:00