Trondheim

Sognet omfatter tidligere Sør-Trøndelag fylke. 18.848 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Opprettet 23. februar 1902. Jesu Hjerte menighet i Trondhjem, opprettet 1872, sammenslått med St. Olav i 1929.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Trondheim(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted, trondheim.katolsk.no, og er på Facebook.

St. Olav domkirke

Adresse Schirmers gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 80 87 50 Telefax 73 52 39 01 Bankkonto 4200.59.64088, org.nr. 974.265.141
Gaver til Nye St. Olav domkirke: Bankkonto 4200.36.09736
Messetider

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.

Sogneprest:
P. Egil Mogstad (fra 29. oktober 2015)
Kapellaner:
P. Sławomir Czuba (fra 1. september 2014, 70% stilling)
Øvrige prester i menigheten:
P. Olav Müller SS.CC.
P. Simon Vo Hoang Phuong Linh
P. Per Einar Odden
P. Michael Nguyen Duong Duy
P. Paul Opata (fra 15. september 2017)
Menighetssekretær:
Renate Wahlström (fra 15. november 2017)
Kantor:
ulf(dot)schancke(at)katolsk(dot)noE-post Ulf Schancke
Menighetsråd (februar 2017 – )
Sognepresten (leder)
Klaus Andersen (sekretær)
P. Piotr Ostafin, p. Slawomir Czuba, Marc Dhainaut, Dominika Kowalczyk, Hege Bergvik Strand, Maria Fe Sæther, Beata Turek, Theodor With (medlemmer)
Pastoralrådsrepresentant:
Teresita Olsen
Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Leonila G. Rønning, Jon Einar Dalseg, Oscar Caviedes, Van-Trang Thi Pham
Polsk gruppe

St. Eystein bokhandel

Bankkonto 4200.59.67923


Birgittaklosteret

Klosterkirken Hellige Birgitta og Hellige moder Elisabeth.

Messetider

av Webmaster publisert 03.11.2010, sist endret 21.04.2018 - 16:41