OLSOK 2015

Olsok 2014

Her finner du programmet for Den katolske kirkes nasjonale Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad 2015.

Les mer
Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Trondheim

Sognet omfatter Sør-Trøndelag fylke. 18.848 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Opprettet 23. februar 1902. Jesu Hjerte menighet i Trondhjem, opprettet 1872, sammenslått med St. Olav i 1929.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

E-post Trondheim(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted, se trondheim.katolsk.no

St. Olav domkirke

Adresse Schirmers gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 12 14 Telefax 73 52 39 01 Bankkonto 4200.59.64088, org.nr. 974.265.141
Gaver til Nye St. Olav domkirke: Bankkonto 4200.36.09736
Messetider

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.

Sogneprest:
Dom Albert Mączka Can.Reg. (15. august 2010 – 15. august 2015)
P. Egil Mogstad (fra 29. oktober 2015)
Sogneadministrator:
P. Egil Mogstad (16. august 2015 – 29. oktober 2015)
Kapellaner:
P. Egil Mogstad (26. januar 2014 – 15. august 2015)
P. Sławomir Czuba (fra 1. september 2014)
Øvrige prester i menigheten:
P. Olav Müller SS.CC.
P. Simon Vo Hoang Phuong Linh
P. Frans Steiner
Kantor:
ulf(dot)schancke(at)katolsk(dot)noE-post Ulf Schancke
Menighetsråd (2014 – )
Jan Inge Fossmo (leder) Telefon +47 72 90 05 56
Isabel Bjørnaas nestleder, Trude Waage (sekretær), Lam Nguyen Hoang, Yosef Solomon Kelit, Josef Solawa og Suzana Zoric.
Pastoralrådsrepresentant:
Teresita Olsen
Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Leonila G. Rønning, Jon Einar Dalseg, Oscar Caviedes, Van-Trang Thi Pham
Polsk gruppe

St. Eystein bokhandel

Bankkonto 4200.59.67923


Birgittaklosteret

Klosterkirken Hellige Birgitta og Saliga Elisabeth.

Messetider