FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Trondheim

Sognet omfatter Sør-Trøndelag fylke. 18.848 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Opprettet 23. februar 1902. Jesu Hjerte menighet i Trondhjem, opprettet 1872, sammenslått med St. Olav i 1929.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

E-post Trondheim(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted, se trondheim.katolsk.no

St. Olav domkirke

Adresse Schirmers gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 12 14 Telefax 73 52 39 01 Bankkonto 4200.59.64088, org.nr. 974.265.141
Messetider

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.

Sogneprest:
Dom Albert Mączka Can.Reg. (fra 15. august 2010)
Kapellaner:
P. Egil Mogstad (fra 26. januar 2014)
P. Sławomir Czuba (fra 1. september 2014)
Øvrige prester i menigheten:
P. Olav Müller SS.CC.
P. Simon Vo Hoang Phuong Linh
P. Frans Steiner
Kantor:
ulf(dot)schancke(at)katolsk(dot)noE-post Ulf Schancke
Menighetsråd (2014 – )
Jan Inge Fossmo (leder) Telefon +47 72 90 05 56
Isabel Bjørnaas nestleder, Trude Waage (sekretær), Lam Nguyen Hoang, Yosef Solomon Kelit, Josef Solawa og Suzana Zoric.
Pastoralrådsrepresentant:
Teresita Olsen
Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Leonila G. Rønning, Jon Einar Dalseg, Oscar Caviedes, Van-Trang Thi Pham
Polsk gruppe

Birgittaklosteret

Messetider