Trondheim

Opprettet 23. februar 1902. Jesu Hjerte menighet i Trondhjem, opprettet 1872, sammenslått med St. Olav i 1929. Sognet omfatter med et lite unntak hele tidligere Sør-Trøndelag fylke. Kommuner: Trondheim, Frøya, Osen, Oppdal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland; og Rennebu kommune med unntak av området Innset, Heim kommune med unntak av den tidligere kommune Halsa, Indre Fosen kommune med unntak av den tidligere kommune Lensvik. 18.635 km². Befolkningsstatistikk. Historikk

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Trondheim(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted, trondheim.katolsk.no, og er på Facebook.

St. Olav domkirke

Adresse Schirmers gate 1, 7012 TrondheimTelefon 73 80 87 50 Bankkonto 4200.59.64088, org.nr. 974.265.141
Gaver til Nye St. Olav domkirke: Bankkonto 4200.36.09736
Messetider

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.

Sogneprest:
P. Egil Mogstad (fra 29. oktober 2015)
Kapellaner:
P. Tomasz Bazuła (fra 29. august 2021)
Øvrige prester i menigheten:
P. Michael Nguyen Duong Duy
Menighetssekretær:
Renate Wahlström (fra 15. november 2017)
Kontortid: Tirsdag – fredag kl. 09.00–14.00
Kantor:
ulf(dot)schancke(at)katolsk(dot)noE-post Ulf Schancke
Menighetsråd:
Sognepresten – Leder
Knut Einar Larsen – Sekretær
Isabel Bjørnås
Thor Eirik Forsmark
Daniel Szklennik
Beata Turek
Marc Dhainaut
Seraphina Habarurema

St. Eystein bokhandel

E-post StEysteinBok(at)katolsk(dot)no

Adresse  Schirmers gate 1 A, 7012 TrondheimTelefon 902 90 728, org.nr. 920.393.357

Daglig leder: Eli ÅmTelefon 902 90 728.

Bokhandelen er åpen mandag–fredag kl. 11.00–16.00, lørdager fra 11.00–14.00 og søndager før og etter høymessen.


Birgittaklosteret

Klosterkirken Hellige Birgitta og Hellige moder Elisabeth.

Messetider

av Webmaster publisert 03.11.2010, sist endret 02.03.2022 - 20:57