Georg Müller (1951–2015)

Georg Müller Biskop Müllers våpenskjold

Mgr. MÜLLER, Georg SS.CC., biskop-prelat av Trondheim stift 1997–2009.

Født 7. juni 1951 i Volkesfeld, bispedømmet Trier (Tyskland). Den 28. juli 1972 avla han de første løfter som ordens­bror i Picpus­patrenes kongre­gasjon, SS.CC. Etter fullført teologi­studium ved kongre­gasjonens preste­seminar i 1977 ble Georg Müller preste­viet 18. mars i 1978 av biskop Gerhard Schwenzer, Oslo, i Simpelveld i Nederland. Licentiat­graden i teologi ble avsluttet i 1981 ved universitetet i Münster, og kom til Trondheim samme år.

Apostolisk administrator ad nutum Sanctæ Sedis fra 9. februar 1988, utnevnt til biskop-prelat av Trondheim Stift 20. juni 1997, bispeviet i St. Olav i Trondheim 28. juli 1997, og formelt innsatt samme dag.

Valgspråk: «Caritas Dei in cordibus nostris» (Rom 5,5), som oversatt betyr Guds kjærlighet i våre hjerter.

Innvilget avskjed den 8. juni, og forlot Norge 15. juni 2009.

Døde i Münster 25. oktober 2015, 64 år gammel, etter lang tids sykdom. Les minneordene i forbindelse med hans bortgang.

av Webmaster publisert 17.06.2009, sist endret 28.10.2015 - 13:26