Asker og Bærum

Opprettet 1926 under navnet Stabekk. Sognet omfatter Asker og Bærum kommuner. 293 km². Befolkningsstatistikk. Historikk. Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Facebook
Menigheten har et eget nettsted, se http://stabekk.katolsk.no/ og er på Facebook.

E-post Stabekk(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Adresse  Nyveien 17A, 1369 Stabekk Telefon  67 494 730 Bankkonto  1627.12.04136, org.nr. 971 522 127
Bankkonto  Asker og Bærum kat. ungdom: 1627.30.30755
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Sogneprest:
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC (fra 16. september 2013)
Kapellan:
P. Eystein Freuchen (fra 1. februar 2014)
P. Jerzy Grzanka (fra 1. august 2015)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 9. september 2016):
Grzegorz Iskra, Andrezej Anczok, Bogdan Szymonek
Menighetssekretærer:
Jacqueline(dot)David(at)katolsk(dot)noE-post Jacqueline David (80% stilling, fra 22. april 2015)
Renata(dot)Rebosz(at)katolsk(dot)noE-post Renata Rebosz (20% stilling, fra 22. april 2015)
Menighetsråd:
Gunnar Markussen Adresse  Åsveien 7, 1369 Stabekk Telefon  67 53 55 15
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Katolsk Forum

Leder:  Telefon  951 17 228


Eikeli Katolske kirke – Kristi Freds kirke

Adresse  Veståsen 18, 1362 Hosle Telefon  67 494 730
Postadresse: Adresse  Boks 33, 1321 Stabekk
Messetider

Picpuspatrene

Adresse  Nyveien 17A, 1369 Stabekk

av Webmaster publisert 10.06.2010, sist endret 07.08.2017 - 17:26