Msgr. Torbjørn Olsen tok offentlig avskjed som bispedømmeadministrator

Msgr. Torbjørn Olsen

 Se også:

Msgr. Torbjørn Olsen tok søndag 22. mars offentlig avskjed som bispedømmeadministrator ved høymessen i karmelittklosteret "Totus Tuus", og ved familiemessen i Vår Frue kirke.

I denne anledning utgir Tromsø stift heftet "Fire hyrdebrev", som er ment som en åndelig "arv" fra hans administratortid i stiftet.

Msgr. Olsen fortsetter å lede stiftet som bispedømmeadministrator inntil den nye biskop tar det i kanonisk besittelse søndag 29. mars.

Melding fra Nord-Norge Stift (22. mars 2009)