Tribunalet

I Den katolske kirke har hvert bispedømme en egen domstol, som under biskopen har juridisk myndighet innenfor bispedømmets grenser. En slik kirkelig domstol kalles et tribunal. Grunnet den katolske Kirkes størrelse i Norge dekker Tribunalet i Oslo katolske bispedømme også prelaturene Trondheim og Tromsø. Kirkens egen lov – den kanoniske rett – er nedfelt i Kirkens lovbok Codex Iuris Canonici (den kanoniske lovkodeks). Les mer om kirkeretten her.

E-post  tribunalet(at)katolsk(dot)no

Adresse:
Adresse Tribunalet, Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon 23 21 95 00, 23 21 95 15, mobil 93 66 36 22 Telefax 23 21 95 61
Telefontid:
Mandag 10:00–16:00
Tirsdag 10:00–16:00
Torsdag 10:00–16:00
Fredag 10:00–16:00
Rettsvikar (Vicarius Judicialis [Canon 1420 §1]):
P. Gerard Tartaglia JCL (fra 11. mars 2014)
Assisterende rettsvikar:
Mgr. John Chaloner JCL (fra 1. september 2008)
Administrator og notar:
Sr. Ane-Elisabet Røer OP (fra 1. oktober 2006)
Sekretær og notar:
Ingebjørg Tori Thorp (fra 1. juli 2008)
Assistent og notar:
Carole Husby (fra 1. mars 2011)
Sr. Lucia Nguyen thi Kim Trang (fra 1. juli 2014)
Assistent:
Iwona Hansen (fra 24. oktober 2016)
Notar:
Kristine Dingstad
Dommere:
Mgr. John Chaloner JCL, mgr. Cyril Murtagh, p. James Hurley, p. Peter Kravos, mgr. Michel Quinlan, p. Fredrik Hansen JCL, p. John Humphrey, mgr. Dan Hart, mgr. James Joyce, p. John James O'Kane, fr. Dominic Golding
Promotor iustitiae:
Mgr. Olaf I. Wæring
Båndforsvarer:
Paul Robbins JCL
Advokater:
P. Noel Barber, Francesca Bugliani Knox, Rønnaug Aaberg Andresen, sr. Ane-Elisabet Røer OP

Dokumenter

Nullity Motu Proprio Ad Clerum (17. september 2015) norskenglishpolski


Domstolene i erkebispedømmene og i Vatikanet

Tribunalene i bispedømmene er Kirkens første rettsinstans. I tillegg finnes det for hvert bispedømme en andre rettsinstans, som vanligvis befinner seg i det erkebispedømmet det individuelle bispedømme hører inn under.

Da Norge ikke har noe katolsk erkebispesete, er det erkebispedømmet Westminsters Tribunal i London som fungerer som andre rettsinstans for Norge.

Tredje rettsinstans er Vatikanet, som har tre domstoler som har juridisk myndighet over hele Kirken:

  1. Den apostoliske skriftemålsdomstolen (Poenitentiaria Apostolica)
  2. Det høyeste tribunal for den Apostoliske Signatur (Signatura Apostolica)
  3. Den Romerske Rotas Tribunal (Rota Romana)
av Webmaster publisert 01.10.2010, sist endret 11.11.2016 - 14:33