Mgr. Fredrik Hansen utnevnt til pavelig kapellan

 

Pave Frans har den 23. desember 2017 utnevnt Fredrik Hansen (bildet) til pavelig kapellan (eg. Hans Hellighets kapellan – it. Cappellano di Sua Santità). Til utnevnelsen følger tittelen monsignore (mgr./mons.).

Bilde1.png

Monsignore dr. Fredrik Hansen (38) ble presteviet for Oslo katolske bispedømme i 2007 og har siden 1. juli 2013 virket i det pavelige diplomatiske korps. Per tid tjenestegjør han som nuntiatursekretær ved Den Hellige Stols permanente misjon til de internasjonale organisasjoner i Wien.

Som en følge av pave Frans revisjon av reglene for de pavelige æreshenvisninger i 2014 kan utnevnelsen som pavelig kapellan gis til sekularprester som virker i det pavelige diplomati og i den romerske kurie, samt til sekularprester over 65 år som virker i bispedømmene.

Utnevnelse til pavelig æresprelat og apostolisk protonotar gis ikke lenger til sekularprester i bispedømmene, men kun til sekularprester i det pavelige diplomati og i den romerske kurie.

De tre andre norske monsignorimgr. dr. Torbjørn Olsen (utnevnt i 2003), mgr. Francis Xavier Huynh Tan Hai (2012) og mgr. Olaf Wæring (2012) – er alle pavelige æresprelater.