Arne Dominique Fjeld

Arne Fjeld OP (foto: Radek Doupovec) E-post Arne(dot)Fjeld(at)katolsk(dot)no

FJELD, Arne Dominique O.P., født 1934 i Drammen, bispedømmet Oslo. Avla klosterløfter 30. september 1963 i Paris, og ble presteviet 27. august 1967 i Oslo av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo.

1958
Statens Bibliotekskole
1958 – 1959
Arbeidet på Universitetsbiblioteket i Oslo
1960 – 1962
Københavns Kommunebiblioteker
1962 – 1963
Novisiat hos dominikanerne i Lille, Frankrike
1962 – 1968
Studier ved Le Saulchoir, Frankrike
27. august 1967
Presteviet i St. Dominikus kirke, Oslo
1968 – 1970
Studier i California, USA
Juli 1970
Kom til Oslo
1972 – 1978, 1984 – 1987, 11. september 200617. september 2009
Prior for dominikanerne i Oslo
1976 – 1978
Redaktør for tidsskriftet St. Olav
1978 – 1979
Studieår i London
1980 – 1982
Sogneprest i St. Laurentius' menighet, Drammen
1982 – 1983
Kapellan i St. Olav Domkirke, Oslo
1987 – 1988
Studieår i Lund, Sverige
1988 – 1990
Rektor ved Lunden kloster, Oslo
1989 – 1990
Kapellan i St. Olav Domkirke, Oslo
1990 – 1993
Prior for dominikanerne i Lund
1994 – 1995
Kapellan i St. Hallvard kirke, Oslo
1994 – 18. februar 2001
Provinsialvikar for dominikanernes "Dacia"-vikariat
1. august 2001 – 1. juli 2004
Sogneprest for St. Franciskus Xaverius menighet, Arendal
Høsten 200411. september 2006
Kapellan for dominikanerinnene på Lunden kloster i Oslo
11. september 200617. september 2009
Prior for dominikanerne i St. Dominikus kloster, Oslo
8. oktober 200718. oktober 2012
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
15. november 2007 – 2. desember 2008
Medlem i Oslo katolske bispedømmes Kommisjonen for interreligiøs dialog
Juni 2012 – 14. desember 2012
Provinsialpriorens vikar for St. Dominikus kloster etter prior p. Arnfinn Harams død, i påvente av nytt priorvalg juletider 2012
14. desember 2012 – 14. desember 2015
Prior for dominikanerne i St. Dominikus kloster, Oslo

Privat: Gateadresse  Neuberggaten 15, 0367 Oslo Telefon 982 65 364


Bibliografi

  • Katolsk tro og kristenliv, 1986 (ny utgave: 1990, senere opptrykt på nytt)
av Webmaster publisert 18.09.2009, sist endret 20.12.2022 - 14:38