Pater Arnfinn Haram er død

Pater Arnfinn Haram OP døde søndag den 10. juni av et hjerteinfarkt under en sykkeltur i Nordmarka, 63 år gammel.

Arnfinn Haram

Pater Haram har siden september 2009 vært prior for dominikanerne i St. Dominikus kloster i Oslo.

– Pater Arnfinns bortgang er et stort tap, både for hans orden og for hele Kirken i Norge, sier biskop Bernt Eidsvig.

– Arnfinn var en unik personlighet. Ingen kunne som ham få folk både i tale og til å lytte. Han var også en unik sjelesørger og skribent – og nådde folk på det personlige plan og i media. Vi tenker i dag særlig på hans familie og kommunitet – og sørger sammen med dem.

R.I.P.