Sentrale organer

Konsultorkollegiet (1953)

(tidligere kalt Bispedømmerådet)

Medlemmer [fra 21. februar 2024]:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen
P. Pål Bratbak
P. Sigurd Markussen
P. Ole Martin Stamnestrø
P. Nguyen Thanh Phu

Presterådet (1965)

Statutter.

Membra nata:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai (ex officio)
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen (ex officio)
Biskoppelig vikar p. Oddvar Moi (ex officio) (fra 29. november 2020 – sekretær)
Membra electa:
P. Sigurd Markussen (fra 20. januar 2021 – ordstyrer)
P. Nguyen Thanh Phu (fra 18. oktober 2012)
P. Pål Bratbak (fra 19. februar 2024)
P. Ole Martin Stamnestrø (fra 19. februar 2024)
P. Josef Ottersen (fra 26. mars 2024)
Membra nominata:
P. Łukasz Gruchała (fra 19. februar 2024)
P. Bjørn Tao Q. Nguyen (fra 19. februar 2024)

Finansrådet (1984)

(tidligere kalt Det utvidede finansrådet, Forvaltningsrådet og Finansutvalget)

Mandat.

E-post finansradet@okb.katolsk.no

Leder:
Biskopen
Medlemmer:
Olav Markussen
Georg Fredrik Rieber-Mohn
P. Øystein Lund
Cecilie Binh Duong
Peter Blom
Ole Bendik Heggtveit
P. Pål Bratbak
Sekretær:
Bispedømmets økonom

Pastoralrådet (1990)

Se egen nettside.


Ledergruppen (2015)

Medlemmer (fra 2023):
Anne-Mette Ringdal (leder)
Mats Tande
Hans Rossiné
Ole Sæthre
Dom Lukas Lorf-Wollesen Can.Reg.
Hai-Nam Vy
Anne-Rigmor Stock Evje