Sentrale organer

Konsultorkollegiet (1953)

(tidligere kalt Bispedømmerådet)

Medlemmer [fra 25. oktober 2017]:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
P. Piotr Pisarek OMI
P. Nguyen Thanh Phu
P. Pål André Bratbak

Presterådet (1965)

Medlemmer [fra 25. oktober 2017]:
Membra nata:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai (ex officio)
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen (ex officio)
P. Gerard Tartaglia JCL (ex officio)
Membra electa:
P. Pål Bratbak
P. Valdemaras Lisovskis
P. Hallvard Thomas Hole OFM
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
P. Nguyen Thanh Phu
Membra nominata:
P. Piotr Pisarek OMI
P. Tan Peter Duc Do

Finansrådet (1984)

Fra 2015: Det utvidede finansrådet

(tidligere kalt Forvaltningsrådet og Finansutvalget)

E-post finansradet@okb.katolsk.no

Leder:
Biskopen
Medlemmer:
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
Olav Markussen
Simen Vier Simensen
Georg Fredrik Rieber-Mohn
P. Øystein Lund
Ewa Bivand
Sekretær:
Sindre Bostad

Pastoralrådet (1990)

Se egen nettside.


Ledergruppen (2015)

Medlemmer:
Anne-Mette Ringdal (leder)
Sindre-Jakob Bostad
Mats Tande
Hans Rossiné