Sentrale organer

Konsultorkollegiet (1953)

(tidligere kalt Bispedømmerådet)

Medlemmer [fra 18. oktober 2012]:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai (ex officio)
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen (ex officio, fra 1. november 2014)
P. Nguyen Thanh Phu
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
Dom Alois Brodersen Can.Reg.
P. Piotr Pisarek OMI

Presterådet (1965)

Medlemmer [fra 18. oktober 2012]:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai (ex officio)
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen (ex officio, fra 1. november 2014)
P. Gerard Tartaglia JCL (ex officio)
P. Andreas Rupprecht S.M (ordfører)
P. Pål Bratbak (sekretær)
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
Dom Alois Brodersen Can.Reg.
P. Piotr Pisarek OMI
P. Frode Eikenes
P. Nguyen Thanh Phu

Finansrådet (1984)

Fra 2015: Det utvidede finansrådet

(tidligere kalt Forvaltningsrådet og Finansutvalget)

E-post finansradet@okb.katolsk.no

Leder:
Biskopen
Medlemmer:
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
Olav Markussen
Simen Vier Simensen
Georg Fredrik Rieber-Mohn
P. Øystein Lund
Ewa Bivand
Sekretær:
Sindre Bostad

Pastoralrådet (1990)

Se egen nettside.


Ledergruppen (2015)

Medlemmer:
Anne-Mette Ringdal (leder)
Sindre-Jakob Bostad
Mats Tande
Hans Rossiné