Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

 

Bispedømmet.pngBiskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme:

Presterådet har for den kommende periode følgende sammensetning:

 

Membra nata:

 

Valgte medlemmer:

 

Utnevnte medlemmer: