Hans Rossiné

E-postHans(dot)Rossine(at)katolsk(dot)no

Hans Rossiné

ROSSINÉ, Hans 

Cand.mag fra Universitetet i Oslo med fagene filosofi, litteratur, livssyn og etikk. Etterutdanning fra Handelshøyskolen BI i Master of Management-programmet «Digital kommunikasjonsledelse» (2015) med en oppgave om digitalisering i offentlig sektor. Modul i katolsk sosiallære i masterprogrammet på MF våren 2017 med oppgaven "Laudato Si`sett i lys av Bibelens og Frans av Assisis hagemetaforer".

Journalist siden midten av 1980-tallet blant annet i Frisprog, Morgenbladet, Osloavisen og NRK radio, fra 1991 kulturjournalist, kommentator og teaterkritiker i Dagbladet. Bidragsyter til flere bøker om kultur, utga i 2000 boken «Brennpunkt teater».

Ansatt i NRK 2001-2015, leder av NRK Drama 2001-2013.

Senior kommunikasjonsrådgiver i UDI  2015/2016.

14. mars 2016 – 
Kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme

 Telefon 23 219 516 / 480 63 740 (mobil)

av Mats Tande publisert 02.01.2016, sist endret 04.08.2023 - 13:36