Kommunikasjon

Oslo katolske bispedømmes kommunikasjonsavdeling (tidligere: Avdeling for informasjon, publikasjon og media) ble etablert i 2009, som en sammenslåing av flere tidligere selvstendige kontorer i bispedømmet. Enhetene tilknyttet avdelingen har ansvar for bispedømmets informasjonsarbeid, publikasjoner, nettsted, forlagsvirksomhet, bokhandel og grafisk design.

Avdelingsleder:
Hans Rossiné 
Redaksjonssjef:
Petter Stocke-Nicolaisen
Informasjonstjenesten:
Kristine Dingstad
St. Olav forlag, forlagssjef:
Kristine Dingstad
Grafisk enhet:
Peter Bjerke
Koordinator:
Kathrine Øvrevold Låver
Journalist:
Marta Tomczyk-Maryon
Redaktør for bladet Informator Katolicki:
For tiden ubesatt
St. Olav katolske bokhandel:
Daglig leder: Marianne Fjordholm
Butikkmedarbeidere: Jorån HeggtveitTerje de Groot

Publikasjoner

St. Olav – katolsk kirkeblad

Informator katolicki