Kommunikasjon

Oslo katolske bispedømmes kommunikasjonsavdeling (tidligere: Avdeling for informasjon, publikasjon og media) ble etablert i 2009, som en sammenslåing av flere tidligere selvstendige kontorer i bispedømmet. Enhetene tilknyttet avdelingen har ansvar for bispedømmets informasjonsarbeid, publikasjoner, nettsted, forlagsvirksomhet, bokhandel og grafisk design. Du finner oss også på Facebook.

Kommunikasjonssjef:
Hans Rossiné 
Redaksjonssjef:
Petter Stocke-Nicolaisen
St. Olav forlag, forlagssjef:
Kristine Dingstad
Grafisk enhet:
Peter Bjerke
Kommunikasjonsmedarbeider:
Kathrine Øvrevold Låver
Journalist:
Marta Tomczyk-Maryon
St. Olav katolske bokhandel:
Daglig leder: Marianne Fjordholm
Butikkmedarbeidere: Jorån HeggtveitFrida Skre Fjordholm, Ingeborg Laugerud

Publikasjoner

St. Olav – katolsk kirkeblad

Informator katolicki