Kommunikasjon

Oslo katolske bispedømmes kommunikasjonsavdeling (tidligere: Avdeling for informasjon, publikasjon og media) ble etablert i 2009, som en sammenslåing av flere tidligere selvstendige kontorer i bispedømmet. Enhetene tilknyttet avdelingen har ansvar for bispedømmets informasjonsarbeid, publikasjoner, nettsted, forlagsvirksomhet, bokhandel og grafisk design.

Avdelingsleder:
Hans Rossiné (fra 14. mars 2016)
Informasjonstjenesten:
Informasjonsmedarbeider: Kristine Dingstad
St. Olav forlag:
Forlagssjef: Kristine Dingstad
Grafisk enhet:
Layout- og grafisk medarbeider: Peter Bjerke
Koordinator:
Kathrine Øvrevold Låver (engasjement, fra 15. august 2016/15. juli 2017)
Redaktør for bladet Informator Katolicki:
Karol Michalczuk
St. Olav katolske bokhandel:
Daglig leder: Marianne Fjordholm
Butikkmedarbeidere: Jorån HeggtveitTerje de Groot

Publikasjoner

St. Olav – katolsk kirkeblad

Informator katolicki