Kommunikasjon

Oslo katolske bispedømmes kommunikasjonsavdeling (tidligere: Avdeling for informasjon, publikasjon og media) ble etablert i 2009, som en sammenslåing av flere tidligere selvstendige kontorer i bispedømmet. Enhetene tilknyttet avdelingen har ansvar for bispedømmets informasjonsarbeid, publikasjoner, nettsted, forlagsvirksomhet, bokhandel og grafisk design. Du finner oss også på Facebook.

Kommunikasjonssjef:
Hans Rossiné 
Redaksjonssjef:
Petter Stocke-Nicolaisen
Journalister:
Marta Tomczyk-Maryon (fra 1. desember 2017)
Linda Therese Utstøl (fra 1. november 2021, 60% stilling)

Publikasjoner

St. Olav – katolsk tidsskrift for religion og kultur

Tidligere publikasjoner

Informator katolicki (utgitt 2011–2017)