Anne-Mette Ringdal

E-postAnne-Mette.Ringdal(at)katolsk(dot)no

RINGDAL, Anne-Mette, født i Bergen, bosatt i Oslo og aktiv i St. Olav domkirkemenighet.  

Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Arbeids­erfaring fra offentlig sektor, bl.a. Samferdsels­departementet, Fornyings­departementet og NAV. Har variert erfaring fra områdene styring av statlige virksomheter, velferds­politikk og arbeids­markeds­politikk. Har bred leder­erfaring fra ledelse av større og mindre personal­grupper, etablering av nye organisa­sjoner og omstilling. Trives best med operativt arbeid.

1. september 2012 – juni 2016
Medlem av menighetsrådet i St. Olav domkirkemenighet
30. mars 2016 (engasjement) – 1. februar 2017 (fast stilling) – 1. januar 2018
HR-leder i Oslo katolske bispedømme
1. april 2017 – 1. januar 2018
Stabsleder (konstituert) i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2018 – 1. juni 2018
Fungerende administrasjonssjef
1. januar 2018 –
Personalsjef
1. juni 2018
Kansler i Oslo katolske bispedømme

Kontor: Telefon 23 21 95 02

Privat:Telefon 97 17 92 35

av Heidi Øyma publisert 23.02.2016, sist endret 31.05.2018 - 16:44