Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Mats Tande

Mats Tande E-post Mats(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

TANDE, Mats, født 10. september 1960 i Trondheim.

Aktiv i katolsk ungdomsarbeid i Trondheim 1974–1980. Tillitsvalgt i Norges Unge Katolikker sentralt gjennom store deler av 1980-tallet, hvorav 1984–1986 som forbundets leder. Har vært leirleder og -sjef på utallige påske- og sommerleirer for barn og unge, og vært representant i Pastoralrådets forløper Legmannsrådet.

Har god fartstid som organist, både i Trondheim og i Oslo, samt som pianist i ungdomsmesser. Opptatt av liturgi generelt og kirkemusikk spesielt.

Utdannet dataingeniør, og arbeider (20%) som systemutvikler i programvarehuset Gallagher & Robertson i Oslo.

Fra 1995 aktiv i arbeidet med utvikling og drift av Oslo katolske bispedømmes datatekniske installasjoner i Akersveien-området i Oslo, samt E-postsystemet og mange av bispedømmets sekundære nettsteder.

22. mars 1996 –
Webmaster for http://www.katolsk.no/
1. mai 2008 – 1. mai 2009
Ansatt i prosjektstilling i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
1. mai 2009 –
Ansatt som Informasjonsmedarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)

Gift med Kristina. Har en datter Susanne (1994) og en hund Bacchus (2003). Bror til Claes og Lena, onkel til Thea.

Privat: Adresse  Smestadveien 10, 0376 Oslo Telefon  22 13 79 00 Telefon  906 31233 (mobil) Telefon  23219 534 (kontor; ikke mandager) Telefax  22 13 79 01