Mats Tande

Mats Tande E-post Mats(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

TANDE, Mats, født 10. september 1960 i Trondheim.

Aktiv i katolsk ungdomsarbeid i Trondheim 1974–1980. Tillitsvalgt i Norges Unge Katolikker sentralt gjennom store deler av 1980-tallet, hvorav 1984–1986 som forbundets leder. Har vært leirleder og -sjef på utallige påske- og sommerleirer for barn og unge, og vært representant i Pastoralrådets forløper Legmannsrådet.

Har god fartstid som organist, både i Trondheim og i Oslo, samt som pianist i ungdomsmesser. Opptatt av liturgi generelt og kirkemusikk spesielt.

Utdannet dataingeniør, og arbeider (10%) som systemutvikler i programvarehuset Gallagher & Robertson i Oslo.

Fra 1995 aktiv i arbeidet med utvikling og drift av Oslo katolske bispedømmes datatekniske installasjoner i Akersveien-området i Oslo, samt E-postsystemet og mange av bispedømmets sekundære nettsteder.

Gift med Kristina. Har en datter Susanne (1994). Bror til Claes og Lena, onkel til Thea.

22. mars 1996 –
Webmaster for http://www.katolsk.no/
1. mai 2008 – 1. mai 2009
Ansatt i prosjektstilling i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
1. mai 2009 – 1. oktober 2015
Informasjonsmedarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)
15. august 2015
Personvernombud i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2015
Medlem av ledergruppen i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2015
Leder for IT og Medlemssenteret i Oslo katolske bispedømme (80%, senere 90%, stilling)
1. januar 2018 - 
Leder for husholdningen

Privat: Adresse  Smestadveien 10, 0376 Oslo Telefon  22 13 79 00 Telefon  906 31233 (mobil) Telefon  23219 534 (kontor) Telefax  22 13 79 01

av Webmaster publisert 15.07.2010, sist endret 09.09.2018 - 19:18