Mats Tande

Mats Tande E-post Mats(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

TANDE, Mats, født 10. september 1960 i Trondheim.

Aktiv i katolsk ungdomsarbeid i Trondheim 1974–1980. Tillitsvalgt i Norges Unge Katolikker (NUK) sentralt gjennom store deler av 1980-tallet, hvorav 1984–1986 som forbundets leder. Har vært leirleder og -sjef på utallige påske- og sommerleirer for barn og unge, og vært representant i Pastoralrådets forløper Legmannsrådet.

Har god fartstid som organist, både i Trondheim og i Oslo, samt som pianist i ungdomsmesser. Opptatt av liturgi generelt og kirkemusikk spesielt.

Utdannet dataingeniør, arbeidet som systemutvikler i programvarehuset Gallagher & Robertson siden 1980-tallet.

Fra 1995 frem til 2021 aktiv i arbeidet med utvikling og drift av Oslo katolske bispedømmes datatekniske installasjoner i Akersveien-området i Oslo, samt E-postsystemet og mange av bispedømmets sekundære nettsteder.

22. mars 1996 –
Webmaster for http://www.katolsk.no/
1. mai 2008 – 1. mai 2009
Ansatt i prosjektstilling i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
1. mai 2009 – 1. oktober 2015
Informasjonsmedarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)
2014
Æresmedlem i NUK
15. august 2015 –
Personvernombud i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2015
Medlem av ledergruppen i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2015 – 1. juni 2021
IT-sjef i Oslo katolske bispedømme (80%, senere 100%, stilling)
1. oktober 2015
Leder for Medlemssenteret i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2018 – 
Leder for husholdningsavdelingen i Oslo katolske bispedømme
1. juni 2021
Kontorsjef i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse  Smestadveien 10, 0376 OsloTelefon 906 31233 (mobil)Telefon 23219 534 (kontor)

av Webmaster publisert 15.07.2010, sist endret 10.12.2023 - 00:15