Mats Tande

Mats Tande E-post Mats(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

TANDE, Mats, født 10. september 1960 i Trondheim.

Aktiv i katolsk ungdomsarbeid i Trondheim 1974–1980. Tillitsvalgt i Norges Unge Katolikker sentralt gjennom store deler av 1980-tallet, hvorav 1984–1986 som forbundets leder. Har vært leirleder og -sjef på utallige påske- og sommerleirer for barn og unge, og vært representant i Pastoralrådets forløper Legmannsrådet.

Har god fartstid som organist, både i Trondheim og i Oslo, samt som pianist i ungdomsmesser. Opptatt av liturgi generelt og kirkemusikk spesielt.

Utdannet dataingeniør, og arbeider (10%) som systemutvikler i programvarehuset Gallagher & Robertson i Oslo.

Fra 1995 aktiv i arbeidet med utvikling og drift av Oslo katolske bispedømmes datatekniske installasjoner i Akersveien-området i Oslo, samt E-postsystemet og mange av bispedømmets sekundære nettsteder.

Gift med Kristina. Har en datter Susanne (1994) og en hund Bacchus (2003). Bror til Claes og Lena, onkel til Thea.

22. mars 1996 –
Webmaster for http://www.katolsk.no/
1. mai 2008 – 1. mai 2009
Ansatt i prosjektstilling i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
1. mai 2009 – 1. oktober 2015
Informasjonsmedarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)
15. august 2015
Personvernombud i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2015
Medlem av ledergruppen i Oslo katolske bispedømme
1. oktober 2015
Leder for IT og Medlemssenteret i Oslo katolske bispedømme (80%, senere 90%, stilling)
1. januar 2018 - 
Leder for husholdningen

Privat: Adresse  Smestadveien 10, 0376 Oslo Telefon  22 13 79 00 Telefon  906 31233 (mobil) Telefon  23219 534 (kontor) Telefax  22 13 79 01

av Webmaster publisert 15.07.2010, sist endret 25.04.2018 - 15:01