Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Mats Tande

Mats Tande E-post Mats(dot)Tande(at)katolsk(dot)no

TANDE, Mats, født 10. september 1960 i Trondheim.

Aktiv i katolsk ungdomsarbeid i Trondheim 1974–1980. Tillitsvalgt i Norges Unge Katolikker sentralt gjennom store deler av 1980-tallet, hvorav 1984–1986 som forbundets leder. Har vært leirleder og -sjef på utallige påske- og sommerleirer for barn og unge, og vært representant i Pastoralrådets forløper Legmannsrådet.

Har god fartstid som organist, både i Trondheim og i Oslo, samt som pianist i ungdomsmesser. Opptatt av liturgi generelt og kirkemusikk spesielt.

Utdannet dataingeniør, og arbeider (20%) som systemutvikler i programvarehuset Gallagher & Robertson i Oslo.

Fra 1995 aktiv i arbeidet med utvikling og drift av Oslo katolske bispedømmes datatekniske installasjoner i Akersveien-området i Oslo, samt E-postsystemet og mange av bispedømmets sekundære nettsteder.

22. mars 1996 –
Webmaster for http://www.katolsk.no/
1. mai 2008 – 1. mai 2009
Ansatt i prosjektstilling i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
1. mai 2009 –
Ansatt som Informasjonsmedarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (80% stilling)

Gift med Kristina. Har en datter Susanne (1994) og en hund Bacchus (2003). Bror til Claes og Lena, onkel til Thea.

Privat: Adresse  Smestadveien 10, 0376 Oslo Telefon  22 13 79 00, mobil 906 31233, 23219 534 (kontor; ikke mandager) Telefax  22 13 79 01