Verdenskirken

Verden Den katolske kirke er verdensomfattende - en verdenskirke. Øverste leder er paven, som har sitt sete i Vatikanet. Paven utnevner kardinaler, som er hans fremste rådgivere og medhjelpere. Mange av disse leder Vatikanets kongregasjoner og øvrige enheter - som har ansvar for ulike områder av Kirkens liv. Verdenskirken er inndelt i kirkedistrikter, hvorav de fleste har status som bispedømmer under ledelse av en biskop. Det finnes også andre typer kirkedistrikter, som partiarkater, ordinariater osv.

Til sammen er det per utgangen av 2012 1, 214 milliarder katolikker i verden.

 

DEN HELLIGE STOL (VATIKANET)
KIRKEDISTRIKTER
ETTER VERDENSDEL

DIVERSE
Sentralledelse (Den romerske kurie)
Afrika Orientalske katolske riter
Pavelige diplomatiske stasjoner Nord-Amerika De orientalske katolske kirkers jurisdiksjoner
Kardinaler Mellom-Amerika Forklaring terminologi
Patriarker Sør-Amerika Historikk verdens bispedømmer (engelsk)
Øvrige personer med sentrale kirkelige verv Asia Statistikker
Artikler om paven og pavedømmet Europa Arkiv over endringer

Oceania

null Catholic dioceses all around the world - null Katholische Diözesen auf der ganzen Welt - null Dioceses Católicas em Todo o Mundo - null Diecezje katolickie na swiecie - null Diocesi cattoliche nel mondo - null Diocèses catholiques à travers le monde

Fork. VERDENS ANTALL
Patr. Patriarkat 13
Stor-erkeep. Stor-erkeeparki 2
Metr. Metropolitanerkebispedømme (-eparki) 547
Erkeb. (Erkeep.) Erkebispedømme (-eparki) 80
Bisp. (Ep.) Bispedømme (eparki) 2.189
Prel. Prelatur 46
Abb. Territorial-abbedi 10
Ap.eksark. (Erkeep.eksark.) Apostolisk (el. erkeeparkialt) eksarkat 22
Ord. Ordinariat 8
Pers.ord. Personalordinariat 3
Mil.ord. Militærordinariat 36
Ap.vik. Apostolisk vikariat 85
Ap.pref. Apostolisk prefektur 39
Ap.adm. Apostolisk administratur 10
Misj. Misjon "sui juris" 9