Messetider i julen for St. Mikael menighet, Moss

Messetider for julen 2017


24.12.2017 4. søndag i Advent – Julaften
kl. 10.00 høymesse
kl. 24.00 midnattsmesse

25.12.2017 1. Juledag
kl. 10.00 høymesse
kl. 16.00 messe på polsk

26.12.2017 2. Juledag
kl. 10.00 messe
kl. 12.00 messe på kroatisk

28.12.2017 Torsdag i Juleoktaven
kl. 19.00 messe deretter andakt

30.12.2017 Lørdag i juleoktaven
kl. 16.00 messe

31.12.2017 Hl. Familie fest Nyttårsaften
kl. 10.00 Takksigelsesmesse


ANNO DOMINI 2018

01.01.2018 Nyttårsdag
kl. 10.00 høymesse
kl. 11.00 økumenisk gudstjeneste i Moss kirke

04.01.2018 torsdag
kl. 19.00 messe deretter andakt

05.01.2018 fredag
kl. 19.00 messe deretter andakt til Jesu hl. Hjerte

06.01.2018 Herrens Åpenbaring
kl. 16.00 høytidsmesse

07.01.2018 Herrens Dåp
kl. 10.00 høymesse
kl. 16.00 messe på engelsk