Messetider i julen for St. Mikael menighet, Moss

Messetider for julen 2023

24. desember, 4. søndag i advent

Kl. 10.00 Høymesse

Julaften

Kl. 16.00 Julevigilien messe

Kl. 24.00 Midnattsmesse

 

25. desember, 1. juledag

Kl. 10.00 Høymesse

Kl. 16.00 Messe på polsk

 

26. desember, 2. juledag, Hl. Stefan, kirkens første martyr

Kl. 10.00 Høymesse

Kl. 12.00 Messe på kroatisk

 

27. desember, hl. Johannes evangelist

Kl. 11.00 Messe

 

28. desember, de uskyldige barn i Betlehem

Kl. 18.00 Sakrament tilbedelse

Kl. 19.00 Messe

 

29. desember, fredag i juleoktaven

Kl. 18.00 Messe

 

30. desember, lørdag i juleoktaven

Kl. 16.00 Messe

 

31. desember, den hellige familie

Kl. 10.00 Nyttårsaften: takksigelsesmesse

 

1. januar 2024, nyttårsdag

Kl. 10.00 Høymesse, bønn for fred

Kl. 17.00 Økumenisk nyttårsgudstjeneste i Moss kirke. Hjertelig velkommen.

 

3. januar 2024, onsdag

Kl. 11.00 Messe

 

4. januar 2024, torsdag

Kl. 18.00 Sakrament tilbedelse

Kl. 19.00 Messe

 

5. januar 2024, 1. fredag i måneden

Kl. 18.00 Tilbedelse - andakt til Jesu hjerte

Kl. 19.00 Messe

 

6. januar 2024, lørdag, Herrens åpenbaring

Kl. 11.00 Høymesse

Kl. 16.00 Messe

 

7. januar 2024, Herrens dåp

kl. 10.00 Høymesse

Kl. 16.00 Messe på engelsk