Messetider i julen for St. Dominikus kirke, Oslo

Messetider for julen 2022 

Lørdag, 24. desember, julaften
Kl. 22.00 Midnattsmesse
 
Søndag, 25. desember, 1. juledag
Kl. 11.00 Høymesse
 
Mandag, 26. desember, 2. juledag
Kl. 09.00 Messe
 
Lørdag 31. desember, nyttårsaften
Kl. 18.00 Messe
 
Søndag, 1. januar 2023
Kl. 11.00 Høymesse