De tolv apostler

Minnedag: 30. juni

Kirkene i øst feirer den 30. juni en synaxis (= fellesfest) for Apostelkollegiet – de tolv som brakte Guds ord helt til jordens grenser etter å ha betraktet den oppstandne Kristus. Dette synes å være en gammel fest. Kirken ærer hver av de tolv apostlene på separate dager gjennom kirkeåret, men Østkirken har altså i tillegg etablert en generell minnedag for dem alle dagen etter feiringen av apostelfyrstene Peter og Paulus.

Keiser Konstantin den store, som Østkirken også ærer som helgen, bygde en kirke i Konstantinopel til ære for de tolv apostlene. Det finnes instruksjoner for feiringen av denne festen som stammer fra 300-tallet.

Lister over apostlenes navn finnes i Bibelen:

Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham. (Matt 10,2-4)

Han utpekte de tolv: Det var Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte han Boanerges, som betyr tordensønner – og Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham. (Mark 3,16-19)

Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. Det var Simon, som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon som kaltes seloten, Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, han som ble forræder. (Luk 6,13-16)

Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. (Apg 1,13)

De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve. (Apg 1,26)

Gresk ikon av de tolv apostler (i første rekke er Matteus, Peter, Jakob og Johannes)Ut fra disse opplysningene kan vi sette opp en liste:

1. Den hellige Peter, opprinnelig Simon bar Jonah, også kjent som Kefas (arameisk).

2. Den hellige Andreas, bror av Simon Peter.

3. Den hellige Jakob, sønn av Sebedeus (Jakob den Eldre).

4. Den hellige Johannes, yngre bror av Jakob, Jesus kalte dem Boanerges, «tordensønnene».

5. Den hellige Filip

6. Den hellige Bartolomeus, sønn av Talemai (Bar-Talemai), vanligvis identifisert med Natanael (Joh 1,45-51)

7. Den hellige Matteus, tolleren. Likheten mellom Mark 2,14 og Luk 5, 27 indikerer at Matteus også var kjent som Levi: «Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden» (Mark 2,14). «Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som satt på tollboden» (Luk 5,27).

8. Den hellige Thomas: Judas Thomas Didymus – Arameisk T’oma’ = tvilling, og gresk Didymos = tvilling.

9. Den hellige Jakob, sønn av Alfeus (Jakob den yngre)

10. Den hellige Taddeus, i noen manuskripter av Matteus står det Lebbaeus. Taddeus identifiseres tradisjonelt med Judas. Lukas har «Judas, sønn av Jakob» i stedet for Taddeus.

11. Den hellige Simon seloten, identifisert av noen med Simeon av Jerusalem.

12. Judas Iskariot, forræderen, også kalt Judas, sønn av Simon. Han ble erstattet av den hellige Mattias som apostel kort etter Jesu oppstandelse.

Kilder: Infocatho, en.wikipedia.org, ocafs.oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. september 2011

av Per Einar Odden publisert 16.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05