Den hellige Julius av Thagura og tretten ledsagere (d. 302)

Minnedag: 5. desember

De hellige Potamia, Crispin, Felix, Gratus, Humilis, Trofimus og syv andre

Den hellige Julius var leder for en gruppe på i alt fjorten afrikanske martyrer som led martyrdøden i år 302 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) i Thagura (Thagora, Tagora, Thacora) i Numidia, nå landsbyen Taoura nær Ain Guettar, sørøst for Souk Ahras (det gamle Tagaste) i Algerie. Vi kjenner navnene på seks av hans ledsagere, de hellige Potamia, Crispin, Felix, Gratus, Humilis og Trofimus. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 5. desember.

Kilder: Benedictines, Bunson, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. april 2004

av Webmaster publisert 05.04.2004, sist endret 28.12.2015 - 12:03