11 martyrer fra bispedømmet Ciudad Real (d. 1936)

Minnedag: 6. november

Den salige Narcissus Esténaga Echevarría, biskop; 4 sekularprester, 5 skolebrødre FSC og 1 legmann. En del av gruppen 498 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig (gruppe 8)

Denne gruppen består av elleve martyrer fra bispedømmet Ciudad Real som ble drept i 1936. Den består av én biskop, den salige Narciso de Esténaga y Echevarría av Ciudad Real, fire sekularprester, fem skolebrødre og en legmann.

Den 28. april 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som martyrier in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De ble saligkåret den 28. oktober 2007 i Roma av pave Benedikt XVI i gruppen «498 salige martyrer fra Den spanske Borgerkrig». Dette var den største saligkåringen i Kirkens historie – den gamle «rekorden» var det den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

8A: 1 biskop

154

154. Den salige Narcissus Esténaga Echevarría (sp: Narciso), biskop av Ciudad Real i Spania. Han ble født den 29. oktober 1882 i Logroño i regionen La Rioja i Spania. Hans far var arbeider og hans mor var vaskedame. Han ble døpt i sognet Santa María de Palacio og flere år senere ble han fermet (konfirmert) av biskopen av Calahorra, Antonio Cascajares, tidligere biskop-prelat av Ciudad Real, og dermed kuriøst nok en av hans forgjengere.

Hans far, Nicanor de Esténaga y Lizarralde, døde mens han var liten, og familien flyttet til Vitoria. Da han var elleve år gammel, døde også hans mor, Eugenia Echevarría y Del Campo. Han begynte da på en skole i Aguirre for fattige barn fra Vitoria, under ledelse av Madre Corazón, den hellige Maria Josefa Sancho de Guerra (1842-1912), den første baskiske helgen og grunnlegger av kongregasjonen Siervas de Jesús. Deretter gikk han på en skole for foreldreløse i Toledo. Den var grunnlagt av Joaquín de Lamadrid, som også skulle bli drept i august 1936. Han ble imponert over guttens livlige intelligens og skaffet ham et stipend til seminaret i Toledo. Der tok han eksamen i kirkerett med strålende resultat og ble presteviet i 1907.

I tillegg til jussen hadde han en sterk interesse for historiske og kunstrelaterte emner. På grunn av sine talenter ble han snart utnevnt til kannik ved primaskatedralen i Toledo. Han ble dekanus ved katedralen og fikk i oppdrag å katalogisere alle gjenstandene der. Han begynte også å skrive en historie om katedralen, og han hadde 100.000 registreringskort ferdige da hans død etterlot arbeidet ufullført.

Han ble en venn av kong Alfons XIII (1886-1931) og kongens skriftefar. Kongen var stormester for De militære ordener (Las Órdenes Militares), og med apostolisk autoritet utnevnte han Narcissus den 20. november 1922 til biskop-prelat av territorialprelaturet Ciudad Real (bispedømme fra 1980) med sete i La Santa Iglesia Prioral Basílica Catedral de las Órdenes Militares de Nuestra Señora del Prado. Biskop-prelaten var også prior for De militære ordener. Han var førti år gammel og hadde vært prest i femten år. Samtidig utnevnte kongen ham til ridder av Santiago-ordenen. Han ble bispeviet som titularbiskop av Dora den 22. juli 1923 i Madrid av kardinal Enrique Reig y Casanova, erkebiskop av Toledo og primas av Spania (1922-27). Faddere var greven av Guaqui og hertuginnen av Goyeneche. Den 12. august gjorde han sitt inntog i Ciudad Real. Han deltok på den nasjonale kateketiske kongress i Granada i 1929, på den Iberisk-amerikanske kongressen i Sevilla og den eukaristiske kongressen i Toledo.

Han var medlem av Det kongelige historiske akademi og Det kongelige kunstakademiet San Fernando, direktør for Akademiet for kunst og historievitenskap i Toledo, ridder av Santiago-ordenen og av den belgiske Krone-ordenen. Han behersket flere språk flytende og skrev flere bøker, inkludert en historie om katedralen i Toledo, som han etterlot ufullført. Republikkens president, Niceto Alcalá Zamora, ga ham i april 1936 i oppdrag å holde gravtalen over Lope de Vega, med motiv 300-årsjubileet for Fénix de los Ingenios.

Den 18. juli 1936 brøt Den spanske borgerkrigen ut. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. Situasjonen i Ciudad Real var tvetydig. Den sivile guvernøren av Ciudad Real, Germán Vidal Barreiro, en tilhenger av Casares Quiroga, gikk inn for moderasjon, men hindret ikke massakrene som ble foretatt av de militante. Til tross for farene bestemte biskopen seg for å bli værende i sitt bispedømme. Men da sivilgardens tropper i byen ble flyttet til Madrid, var han overlatt til de militantes nåde. Den 5. august angrep de hans palass og ransaket det. Den 13. august ble han tvunget til å forlate sitt hjem sammen med sin kapellan, den salige Julius Melgar Salgado (nr. 155). De slo seg ned i huset til en venn, Saturnino Sánchez Izquierdo, som også senere ble drept.

Om morgenen den 22. august kom militsmenn og tok biskopen og hans kapellan med seg med makt. Ingen av dem gjorde motstand. De ble kjørt til nærliggende Peralvillo Bajo (Peralvillo del Monte) i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha, ved bredden av Guadiana og åtte kilometer fra Ciudad Real, og der ble de skutt og drept. Deres legemer ble funnet dagen etter og brakt til byens kirkegård, hvor de ble gravlagt i graven til Cabildo. Etter at nasjonalistene hadde vunnet borgerkrigen, ble biskopens legeme overført til katedralen den 10. mai 1940.

Han var en av tretten biskoper som ble myrdet av den republikanske siden under Den spanske borgerkrigen. Seks av biskopene er blitt saligkåret. Han var den yngste av de tretten biskopene.

8B: 4 sekularprester

155
156

155. Den salige Julius Melgar Salgado (sp: Júlio), sekularprest i bispedømmet Ciudad Real, født den 16. april 1900 i Bercero i provinsen Valladolid i regionen Castilla y León i Spania, død den 22. august 1936 i Peralvillo Bajo i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

156. Den salige Felix González Bustos (sp: Félix), sekularprest i bispedømmet Ciudad Real, født den 23. februar 1903 i Alcubillas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

158
157

157. Den salige Peter Buitrago Morales (sp: Pedro), sekularprest i bispedømmet Ciudad Real, født den 24. januar 1883 i La Solana i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

158. Den salige Justus Arévalo y Mora (sp: Justo), sekularprest i bispedømmet Ciudad Real, født den 19. juni 1869 i Miguelturra i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

8C: 5 skolebrødre

159
160

159. Den salige Remigius Angelus Olalla Aldea (sp: Remigio Angel), legbror FSC, ordensnavn Agapito León, født den 2. august 1903 i Acinas i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

160. Den salige Urban Corral González (sp: Urbano), legbror FSC, ordensnavn Josafat Roque, født den 6. desember 1899 i Navagos i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

162
161

161. Den salige Valerian Ruíz Peral (sp: Valeriano), legbror FSC, ordensnavn Julio Alfonso, født den 15. september 1911 i Arconada i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

162. Den salige Antolinus Martínez y Martínez (sp: Antolín), legbror FSC, ordensnavn Dámaso Luis, født den 12. januar 1915 i Armellada i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

163
164

163. Den salige Isidor Muñoz Antolín (sp: Isidro), legbror FSC, ordensnavn Ladislao Luis, født den 8. mai 1916 i Arconada i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 19. august 1936 i Valdepeñas i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

8D: 1 legmann

164. Den salige Alvarus Sanctus Cejudo Moreno (sp: Álvaro Santos), gift legmann i bispedømmet Ciudad Real, født den 19. februar 1880 i Daimiel i provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania, død den 17. september 1936 i byen og provinsen Ciudad Real i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

av Webmaster publisert 20.09.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49