De hellige Beronigus og Pelagia av Antiokia og 49 ledsagere

Minnedag: 19. oktober

De hellige Beronigus (Beronicus, Veronicus), Pelagia og deres ledsagere var en gruppe på 51 kristne som ble drept i Antiokia i en av de tidligste forfølgelsene der, men året er ukjent. Deres minnedag er 19. oktober. Denne Pelagia blir av den hellige Beda den ærverdige forvekslet med den hellige Pelagia den botferdige, men de må ifølge den ærverdige Baronius (notae ad Mart. Rom.) være forskjellige fra hverandre. I noen manuskripter av Martyrologium Hieronymianum står også en Pelagius sammen med disse martyrene.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. desember 2000

av Webmaster publisert 19.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49