71 salige martyrer fra Hospitalsordenen i Spania (d. 1936)

Minnedag: 30. juli

 

71 salige martyrer fra Hospitalsordenen i Spania ( -1936)
De salige Braulius Maria Corres Díaz de Cerio, Fredrik Rubio Alvarez og deres 69 ledsagere

Den salige Braulius Maria (sp: Braulio María), som var hans ordensnavn, het opprinnelig Paul Corres Díaz de Cerio (sp: Pablo), og den salige Fredrik (sp: Federico), som var hans ordensnavn, het opprinnelig Karl Rubio Alvarez (sp: Carlos). De og deres 69 ledsagere tilhørte den hellige Johannes av Guds hospitalsorden (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo – OH), som senere var gjenetablert i Spania av den salige Benedikt Menni.

Under den spanske borgerkrigen ble 98 brødre fra denne ordenen drept på grunn av de revolusjonæres hat mot den katolske tro. De arbeidet alle i barnehospitaler og psykiatriske sykehus i ulike provinser i Spania: fire i Talavera de la Reina i Toledo, femten i Calafell i Tarragona, 47 i tre ulike steder i forstedene til Madrid – San Rafael, Ciempozuelos og Carabanchel Alto, fire i selve Barcelona og en i San Baudilio de Llobregat [Sant Boi] i provinsen Barcelona, hvor førti Hospitalsbrødre så etter 305 mannlige pasienter, mens femti Søstre av Jesu hellige Hjerte tok seg av de 370 kvinnelige pasientene. Det faktum at de og så mange andre hadde sluttet seg til religiøse kommuniteter hovedsakelig for å utføre det fysiske barmhjertige arbeidet som ellers ikke ville bli gjort, oppveide ikke for morderne den forbrytelsen det i deres øyne var å tilhøre en religiøs kongregasjon.

Borgerkrigen i Spania brøt ut den 18. juli 1936 med Francos militærkupp. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

Disse 71 hospitalbrødrene led martyrdøden mellom 25. juli og 14. desember 1936 i provinsene Toledo, Tarragona, Barcelona og Madrid. De ble ofre for de antiklerikale strømningene på republikansk side i den spanske borgerkrigen, som etter borgerkrigens utbrudd fikk utløp i en voldsom forfølgelse mot Kirken og dens institusjoner. De forble lojale til Jesus Kristus i sin tro på det kristne liv og på sitt kall, selv om det betydde forfølgelse og død. De fleste ble drept i panikkartede aksjoner motivert av Francos marsj mot Madrid i november 1936.

De døde som martyrer for troen og for Jesus Kristus, ofte etter lange og grusomme fengselsopphold. De hilste hverandre med «Hasta el Cielo» (Vi ses i himmelen) og deres siste ord var ropet «¡Viva Cristo Rey!» (Lenge leve Kristus Kongen!)

Den 23. juli 1936 okkuperte de revolusjonære styrkene sanatoriet i Ciempozuelos ved Madrid, som ble drevet av hospitalbrødrene. Braulius Maria Corres virket som kapellan ved sanatoriet og spiritual (åndelig veileder) ved den apostoliske skolen. Brødrene ble drevet sammen og fikk først ordre om å ta av seg ordensdraktene. Deretter fikk de forbud mot å feire messen eller noen annen gudstjeneste. Man sa til dem at de ville bli satt fri om noen dager, men det motsatte var tilfelle. Tidlig om morgenen den 30. juli 1936 lyktes det p. Braulius Maria å feire messen i nærvær av alle ordensbrødrene, gi alle kommunion og i en kort tale satte han mot i dem. Ved middagstid måtte alle ordensmennene stille opp i resepsjonen. Det var til sammen 25 av dem, hvorav seks brødre og 19 noviser. Fire av de yngste novisene og en novise med argentinsk statsborgerskap ble satt fri. De øvrige ble brakt til Calafell, og i nærheten av dette stedet ble 15 hospitalsbrødre skutt av hat til den katolske tro.

Blant de 71 var også syv unge menn fra Colombia som etter sine løfteavleggelser var blitt sendt til Spania for å fullføre sine studier. De er de første fra sitt hjemland i Kirkens historie som er salig- eller helligkåret. De ble skutt i Barcelona den 9. august 1936.

En annen som er verdt å nevne spesielt, er broder Vilhelm Llop (sp: Guillermo). Han ble født den 10. november 1880 i Ciudad Real i Spania. I en alder av 18 år sluttet han seg til Hospitalsordenen. Han bodde i den romerske provinsen i ti år, fra 1912 til 1922, som novisemester og senere som prior i Frascati ved Roma. Han utmerket seg særlig i pleien av de sårede i første verdenskrig. I 1922 dro han sammen med noen andre brødre for å gjenopplive ordenen i Chile. I 1928 vendte han tilbake til Spania, og ved utbruddet av den spanske borgerkrigen ble han utnevnt til prior for mentalsykehuset i Ciempozuelos ved Madrid. Selv om det var åpen forfølgelse av ordensfolk og prester, bestemte han seg for å bli sammen med hele kommuniteten for å ta seg av pasientene, inntil de en dag ble fengslet. Den 28. november 1936 ble han skutt, og hans siste ord var at han tilga sine forfølgere.

P. Fredrik Rubio Alvarez ble myrdet sammen med tre medbrødre helt i begynnelsen av forfølgelsene den 25. juli 1936 i Talavera de la Reina av hat til den katolske tro.

Saligkåringsprosesser for 77 martyrer ble åpnet etter krigen. Saken til p. Braulius Maria Corres Díaz de Cerio og hans 21 ledsagere [til slutt 19 ledsagere] (gruppe I) ble undersøkt på bispedømmenivå i Barcelona fra 1948 til 1951, mens saken til p. Fredrik Rubio Alvarez og hans 54 ledsagere [til slutt 50 ledsagere] (gruppe II) ble undersøkt i Madrid fra 1952 til 1956.

Martyriet til disse 71 ble stadfestet av Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet gjennom et dekret datert den 14. mai 1991, og de fikk da tittelen Venerabilis («Ærverdige»). De ble saligkåret den 25. oktober 1992 av pave Johannes Paul II i Roma. Deres minnedag er 30. juli, dødsdagen til de 15 martyrene i Calafell.

De seks som falt ut av prosessen:

  • Alexander Iñiguez de Heredia Alzola (sp: Alejandro) (ordensnavn Mauricio) (59) (gr I)
  • Servilianus Solá Jiménez (sp: Serviliano) (ordensnavn Luis Beltrán) (37) (gr I)
  • Benedikt Iñiguez de Heredia Alzola (sp: Benito) (ordensnavn Gaudencio (54)) (gr II)
  • Primus Andrés Lanas (sp: Primo) (ordensnavn Trinidad) (59) (gr II)
  • Johannes Raimund Morín Ramos (sp: Juan Ramón) (ordensnavn Matías) (23) (gr II)
  • Joakim Isidoro (42) (gr II)

(De fem første av disse blir saligkåret den 13. oktober 2013 i Tarragona i Catalonia i Spania)

 


De 71 martyrene er:

I: 4 martyrer drept den 25. juli 1936 i Talavera de la Reina i provinsen Toledo (tilhører gruppe II)

Om morgenen den 25. juli 1936 brøt republikansk milits seg inn i skolen i byen Talavera de la Reina i provinsen Toledo, der rundt 30 unge kandidater fra hospitalordenen fikk sin utdannelse. De tok ordenshuset i besittelse mens de opptrådte blasfemisk og fornærmende. Disse fire ble stilt for en folkedomstol, dømt til døden og skutt om ettermiddagen bak kirken Vår Frue av Prado. P. Fredrik og broder Hieronymus døde straks, broder Johannes av Korset døde på vei til sykehuset og broder Primus døde på sykehuset.

1. Den salige Karl Rubio Alvarez (sp: Carlos), ordensnavn Fredrik (sp: Federico), prest OH, tidligere provinsial og skolens kapellan, 74 år. Han ble født den 3. desember 1862 i Benavides de Orbigo i bispedømmet Astorga i provinsen León i Spania. Han trådte i 1882 inn i hospitalordenen i Ciempozuelos, avla sine første løfter i 1886 og sine evige løfter i 1889. Den ydmyke ordensbroren ble utsett av ordensprovinsialen, den hellige Benedikt Menni, til å bli prest, og derfor ble han sendt for filosofi- og teologistudier ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Han ble presteviet den 12. februar 1899 i Roma. Han hadde embeter som prior, novisemester, provinsial og direktør for ordenens apostoliske skole.

2. Den salige Primus Martínez Castillo (sp: Primo), ordensnavn Primus av St. Vincent (sp: Primo de San Vicente), legbror OH, 67 år. Han ble født den 9. juni 1869 i San Román de Campezo i bispedømmet Vitoria i Álava i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1885 og avla sine løfter den 11. oktober 1887. Han var superior for skolen i Talavera.

3. Den salige Hieronymus Ochoa Urdangarín (sp: Jerónimo), legbror OH, 32 år. Han ble født den 28. februar 1904 i Goñi i provinsen Navarra i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1921 og avla sine løfter den 3. juni 1923.

4. Den salige Eligius Frans Filip Delgado Pastor (sp: Eloy Francisco Felipe), ordensnavn Johannes av Korset (Juan de la Cruz), legbror OH, 21 år. Han ble født den 10. desember 1914 i Puebla de Alcocer i erkebispedømmet Toledo i provinsen Badajoz i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1929 og avla sine løfter den 8. desember 1932.

II: 1 martyr drept den 29. juli 1936 i Espulgas i Barcelona (tilhører gruppe I)

5. Den salige Johannes Baptist Egozcuezábal Aldaz (sp: Juan Bautista), oblat OH, 54 år. Han ble født den 13. mars 1882 i Nuin i provinsen Navarra i Spania. Han trådte inn hos de skodde karmelittene før han den 31. januar 1911 fulgte sitt kall og sluttet seg til hospitalbrødrene. Ved sin død tjente han som sykepleier på asylhospitalet i Barcelona, hvor han pleide invalide barn. Han ble arrestert den 27. juli 1936.

III: 15 martyrer drept den 30. juli 1936 i Calafell i provinsen Tarragona (tilhører gruppe I)

Den 30. juli 1936 ble 15 medlemmer av ordenen drept. De arbeidet på marinesykehuset i Calafell i provinsen Tarragona, der de pleide fattige barn med rakitt (engelsk syke) og struma. De 15 var:

6. Den salige Paul Corres Díaz de Cerio (sp: Pablo), ordensnavn Braulius Maria (sp: Braulio María), prest OH, novisemester og provinsialrådgiver, 39 år. Han ble født den 26. juni 1897 i Torralba del Río i provinsen Navarra i Spania. Han avla sine løfter den 15. september 1916. Etter kirkelige studier ble han presteviet den 15. april 1922. Da martyriet nærmet seg, oppmuntret han sine brødre, feiret messen med dem og ga dem sakramental absolusjon.

7. Den salige Mikael Carrasquer Fos (sp: Miguel), ordensnavn Julian (sp: Julián), legbror OH, prior, 55 år. Han ble født den 11. mai 1881 i Sueca i provinsen Valencia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1917 og avla sine løfter den 19. januar 1921. Han døde mens han ba for sine mordere.

8. Den salige Antonius Forcades Ferraté (sp: Antonio; Antoni), ordensnavn Eusebius (sp: Eusebio; Eusebi), legbror OH, 60 år. Han ble født den 28. september 1875 i Reus i provinsen Tarragona i Spania. Han trådte inn i ordenen den 29. august 1899 og avla sine løfter den 26. mai 1901. [Kilden Holböck kaller ham Eusebius Antonius Stefan]

9. Den salige Saturnin Roca Huguet (sp: Saturnino; Sadurní), ordensnavn Konstantin (sp: Constantino; Constanci), legbror OH, 41 år. Han ble født den 12. august 1895 i San Sadurní de Noya [d'Anoia] i provinsen Barcelona i Catalonia i Spania. Han trådte inn i ordenen som aspirant og avla sine løfter den 11. november 1914.

10. Den salige Arsenius Mañoso González (sp: Arsenio), ordensnavn Benedikt Josef Labre (Benito José Labre), legbror OH, 57 år. Han ble født den 19. juli 1879 i Lomoviejo i provinsen Valladolid i Spania. Han trådte inn i hospitalordenen i 1913 og avla sine løfter den 30. mai 1915.

11. Den salige Vincent av Paul Canelles Vives (sp: Vicente de Paúl), legbror OH, 42 år. Han ble født den 25. juni 1894 i Onda i provinsen Castellón i Valencia i Spania. Som 24-åring prøvde han seg som karmelitt, men da han skjønte at hans kall var som hospitalbror, trådte han inn i Johannes av Guds orden og avla sine løfter den 28. august 1927.

12. Den salige Thomas Urdánoz Aldaz (sp: Tomás), novise OH, 33 år. Han ble født den 7. mars 1903 i Echarri i provinsen Navarra i Spania. Som 32-åring fulgte han sitt kall og trådte inn i ordenen. Han ble ikledd drakten som novise den 7. desember 1935. Da han møtte martyrdøden, ropte han med høy røst: «¡Viva Cristo Rey!» (Lenge leve Kristus Kongen!)

13. Den salige Rafael Flamarique Salinas, novise OH, 32 år. Han ble født den 24. oktober 1903 i Mendívil i provinsen Navarra i Spania. Han trådte inn i ordenen som 31-åring og ble ikledd drakten som novise den 7. desember 1935.

14. Den salige Antonius Llauradó Parisi (sp: Antonio; Antoni), novise OH, 26 år. Han ble født den 31. juni 1910 i Reus i provinsen Tarragona i Spania. Han møtte døden knelende med hendene for brystet.

15. Den salige Emmanuel López Orbara (sp: Manuel), novise OH, 23 år. Han ble født den 5. februar 1913 i Puente la Reina i provinsen Navarra i Spania. Han trådte inn i ordenen som 22-åring den 24. november 1935. Han mottok drakten som novise den 6. mars 1936.

16. Den salige Ignatius Tejero Molina (sp: Ignacio), novise OH, 20 år. Han ble født den 31. juli 1916 i Monzalbarba i provinsen Zaragoza i Spania. Som ung var han aktiv i Katolsk Aksjon, og han trådte inn i ordenen den 30. november 1935. Han mottok drakten som novise den 6. mars 1936.

17. Den salige Henrik Beltrán Llorca (sp: Enrique), novise OH, 36 år. Han ble født den 14. november 1899 i Villareal i provinsen Castellón i Spania. Han trådte inn i ordenen som 36-åring den 7. desember 1935. Han mottok drakten som novise den 6. mars 1936.

18. Den salige Dominikus Pitarch Gurrea (sp: Domingo), novise OH, 27 år. Han ble født den 12. februar 1909 i Villareal i provinsen Castellón i Spania. Han trådte inn i ordenen den 7. desember 1935 og mottok drakten som novise den 6. mars 1936.

19. Den salige Antonius Sanchiz Silvestre (sp: Antonio), novise OH, 25 år. Han ble født den 16. desember 1910 i Villamarchante i provinsen Valencia i Spania. Han trådte inn i ordenen den 8. mars 1936 og mottok drakten som novise den 2. juni.

20. Den salige Emmanuel Jiménez Salado (sp: Manuel), oblat OH, 28 år. Han ble født den 29. oktober 1907 i Jerez de la Frontera i provinsen Cádiz i Spania. Han trådte inn i ordenen den 4. september 1935.

IV: 1 martyr drept den 4. august 1936 i Madrid (tilhører gruppe II)

21. Den salige Gonzales Gonzalo Gonzalo (sp: Gonzalo), legbror OH, 27 år. Han ble født den 24. februar 1909 i Conquezuela i bispedømmet Segovia i Soria i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1931 og avla sine løfter i august 1932. Ved sin død arbeidet han på asylhospitalet St. Rafael i Madrid.

V: 7 colombianske martyrer drept den 9. august 1936 i Barcelona (tilhører gruppe II)

De syv colombianske brødrene tilhørte huset i Ciempozuelos i provinsen Madrid. De var sendt til Spania for å fullføre sin utdannelse etter å ha avlagt løftene. De ble skutt i Barcelona. Deres navn var:

22. Den salige Ruben av Jesus López Aguilar (sp: Rúben de Jesús), legbror OH, 28 år. Han ble født den 12. april 1908 i Conception i erkebispedømmet Medellín i provinsen Antioquia i Colombia. Han trådte inn i ordenen i 1930 og avla sine løfter den 27. mars 1932.

23. Den salige Josef Velázquez Peláez (sp: José), ordensnavn Johannes Baptist (sp: Juan Bautista), legbror OH, 27 år. Han ble født den 9. juli 1909 i Jardín i bispedømmet Jericó i provinsen Antioquia i Colombia. Han trådte inn i ordenen i 1932 og avla sine løfter den 24. september 1933.

24. Den salige Alfons Antonius Ramírez Salazar (sp: Alfonso Antonio), ordensnavn Eugenius (sp: Eugenio) legbror OH, 22 år. Han ble født den 2. september 1913 i La Ceja i provinsen Antioquia i Colombia. Han trådte inn i ordenen i 1932 og avla sine midlertidige løfter den 24. september 1933.

25. Den salige Raimund Ramírez Zuloaga (sp: Ramón), ordensnavn Melkiades (sp: Melquiades), legbror OH, 27 år. Han ble født den 13. februar 1909 i Sonsón i erkebispedømmet Medellín i provinsen Antioquia i Colombia. Han trådte inn i ordenen i 1933 og avla sine løfter den 25. desember 1934.

26. Den salige Gabriel Maya Gutiérrez, ordensnavn Stefan (sp: Esteban) legbror OH, 29 år. Han ble født den 19. mars 1907 i Pacora i provinsen Caldas i Colombia. Han trådte inn i ordenen i 1932 og avla sine midlertidige løfter den 24. september 1933.

27. Den salige Ludvig Ayala Niño (sp: Luis), ordensnavn Arthur (sp: Arturo ), legbror OH, 29 år. Han ble født den 7. april 1909 i Papia i provinsen Boyacá i Colombia. Han trådte inn i ordenen i 1928 og avla sine midlertidige løfter den 8. desember 1929 og de evige løftene den 4. juli 1933.

28. Den salige Ludvig Modestus Páez Perdomo (sp: Luis Modesto), ordensnavn Kasper (Gaspar), legbror OH, 23 år. Han ble født den 15. juni 1913 i La Unión i bispedømmet Garzón i provinsen Huilá i Colombia. Han trådte inn i ordenen i 1933 og avla sine løfter den 6. januar 1935.

VI: 1 martyr drept den 12. august 1936 i Valdemoro i provinsen Madrid (tilhører gruppe II)

29. Den salige Atilanus Dionysius Argüeso González (sp: Atilano Dionisio), ordensnavn Flavius (sp: Flavio) legbror OH, 58 år. Han ble født den 5. oktober 1877 i Mazuecos de Valdeginate i bispedømmet Palencia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1894 og avla sine løfter den 14. mai 1886. Han tilhørte kommuniteten i Ciempozuelos i provinsen Madrid.

VII: 1 martyr drept den 18. august 1936 i Valdemoro i provinsen Madrid (tilhører gruppe II)

30. Den salige Frans Arias Martín (sp: Francisco), prest og novise OH, 52 år. Født 26. april 1884 i Illiberri i Granada i Spania. Han studerte på bispedømmets seminar og ble presteviet som sekularprest i 1909. I 1935 trådte han inn i hospitalordenen og mottok drakten som novise den 7. desember samme år. Han tilhørte kommuniteten i Ciempozuelos i provinsen Madrid.

VIII: 12 martyrer drept den 1. september 1936 i Boadilla del Monte i provinsen Madrid

De 12 tilhørte kommuniteten i Carabanchel Alto i provinsen Madrid.

31. Den salige Mikael Roca Huguet (sp: Miguel; Miquel), ordensnavn Christinus (Cristinos; Cristí), prest OH, 37 år. Han ble født den 6. juni 1899 i Molins de Rey i bispedømmet Barcelona i Catalonia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1910 og ble presteviet i august 1926. Ved sin død var han rektor på skolen Den hellige Familie i Carabanchel Alto.

32. Den salige Joakim Ruiz Cascales (sp: Joaquín), ordensnavn Processus (sp: Proceso), legbror OH og superior i kommuniteten, 48 år. Han ble født den 4. oktober 1887 i Beniel i bispedømmet Cartagena i provinsen Murcia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1915 og avla sine løfter den 2. april 1917.

33. Den salige Nikolas Aramendía García (sp: Nicolás), ordensnavn Euthymius (Eutimio), legbror OH og vikarierende superior i kommuniteten, 57 år. Han ble født den 23. desember 1878 i Oteiza de la Solana i bispedømmet Pamplona (siden 1984 Pamplona y Tudela) i Navarra i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1893 og avla sine løfter den 19. september 1937.

34. Den salige Josef Franco Gómez (sp: José), ordensnavn Canutus (Canuto), legbror OH, 64 år. Han ble født den 23. desember 1871 i Aljucer i provinsen Murcía i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1893 og avla sine løfter den 7. april 1895.

35. Den salige Vilhelm Rubio Alonso (sp: Guillermo), ordensnavn Dositheus (Dositeo), legbror OH, 67 år. Han ble født den 10. februar 1869 i Madrigalejo i erkebispedømmet Burgos i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1894.

36. Den salige Marianus Niño Pérez (sp: Mariano), ordensnavn Caesar (Cesaro; Cesáreo), legbror OH, 57 år. Han ble født den 15. september 1878 i Torregutiérrez, en forstad til Cuéllar i bispedømmet Segovia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1900 og avla sine løfter den 21. juni 1904.

37. Den salige Aleksander Cobos Celada (sp: Alejandro), ordensnavn Benjamin (sp: Benjamín), legbror OH, 49 år. Han ble født den 9. juli 1887 i Palencia i Spania. Han trådte inn i ordenen som 14-åring og avla sine løfter den 12. november 1905.

38. Den salige Isidor Gil Arano (sp: Isidoro; Isidro), ordensnavn Carmelus (sp: Carmelo), legbror OH, 57 år. Han ble født den 15. mai 1879 i Tudela i provinsen Navarra i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1905.

39. Den salige Simon Isidor Joakim Brun Arará (sp: Simón Isidoro Joaquín; Simó Isidre Joaquím), ordensnavn Kosmas (sp: Cosme), legbror OH, 41 år. Han ble født den 12. november 1894 i Santa Coloma de Farnés i bispedømmet Girona (sp: Gerona) i Catalonia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1916.

40. Den salige Henrik López López (sp: Enrique), ordensnavn Cecilius (sp: Cecilio), legbror OH, 35 år. Han ble født den 25. juni 1901 i Fondón i provinsen Almería i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1916.

41. Den salige Crescentius Lasheras Aizcorbe (sp: Crescencio), ordensnavn Rufinus (sp: Rufino), legbror OH, 36 år. Han ble født den 15. juni 1900 i Arandigoyen i bispedømmet Pamplona (siden 1984 Pamplona y Tudela) i Navarra i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1927.

42. Den salige Antonius Villanueva Igual (sp: Antonio), ordensnavn Faustinus (sp: Faustino), legbror OH, 33 år. Han ble født den 23. januar 1913 i Sarrión i bispedømmet Teruel y Albarracín i Spania. Han trådte inn i hospitalordenen og avla sine midlertidige løfter den 28. august 1932.

IX: 1 martyr drept den 11. september 1936 i Barcelona (tilhører gruppe I)

43. Den salige Laurentius Villanueva Larráyoz (sp: Lorenzo), ordensnavn Peter av Alcántara (Pedro de Alcántara), legbror OH, 55 år. Han ble født den 20. juli 1881 i Osinaga i provinsen Navarra i Spania. Han trådte inn i ordenen som 27-åring den 4. mars 1908. Han var sykepasser ved ulike av ordenens sykehus i Spania. Da borgerkrigen brøt ut, tilhørte han kommuniteten ved asylhospitalet i Barcelona.

X: 1 martyr drept den 19. september 1936 i Ciempozuelos i provinsen Madrid (tilhører gruppe II)

44. Den salige Hyacint Hoyuelos Gonzalo (sp: Jacinto), legbror OH, 22 år. Han ble født den 11. september 1914 i Matarrepudio i erkebispedømmet Burgos i Santander i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1934 og avla sine løfter den 8. september 1935.

XI: 1 martyr drept den 28. september 1936 i San Felíu de Codinas i provinsen Barcelona (tilhører gruppe I)

45. Den salige Frans Xavier Ponsa Casallach (sp: Francisco Javier; Francesc Xavier), legbror OH, 20 år. Han ble født den 20. august 1916 i Moyá i bispedømmet Vic i provinsen Barcelona i Catalonia i Spania. Han var medlem av Katolsk Aksjons Ungdom og trådte inn i ordenen den 20. februar 1935. Han ble ikledd drakten som novise i Calafell den 2. juni 1936 og avla sine midlertidige løfter dagen etter. Han tilhørte kommuniteten San Baudilio de Llobregat i provinsen Barcelona.

XII: 1 martyr drept den 5. november 1936 i Madrid (tilhører gruppe II)

46. Den salige Johannes Antonius Burró Más (sp: Juan Antonio; Joan Antoni), legbror OH, 22 år. Han ble født den 28. juni 1914 i Barcelona i Catalonia i Spania. Han trådte inn i ordenen som 14-åring. Han tilhørte kommuniteten i Ciempozuelos i provinsen Madrid.

XIII: 1 martyr drept den 10. november 1936 i Barcelona (tilhører gruppe I)

47. Den salige Joakim Piña Piazuelo (sp: Joaquín), ordensnavn Acisclus (Acisclo), oblat OH, 58 år. Han ble født den 26. juli 1878 i Caspe i provinsen Zaragoza i Spania. Han trådte inn i hospitalordenen som oblat den 15. september 1915. Han tilhørte kommuniteten ved asylhospitalet i Barcelona.

XIV: 1 martyr drept den 24. november 1936 i Valencia (tilhører gruppe II)

48. Den salige Frans Borrás Román (sp: Francisco), ordensnavn Tobias (sp: Tobías), legbror OH, 75 år. Han ble født den 14. april 1861 i San Jorge i bispedømmet Tortosa i provinsen Castellón de la Plata i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1887 og avla sine løfter den 2. september 1888. Han tilhørte kommuniteten i Ciempozuelos i provinsen Madrid.

XV: 15 martyrer drept den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i provinsen Madrid

De 15 tilhørte kommuniteten i Ciempozuelos i provinsen Madrid.

49. Den salige Marianus Adradas Gonzalo (sp: Mariano), ordensnavn Johannes Jesus (Juan Jesús), prest OH, novisemester og tidligere provinsial, 58 år. Han ble født den 15. august 1878 i Conquezuela i bispedømmet Sigüenza (siden 1959 Sigüenza-Guadalajara) i Soria i Spania. Han begynte på seminaret i Sigüenza og ble presteviet i 1903. Men han hadde en lengsel etter en dypere perfeksjon, så i 1904 trådte han inn i hospitalordenen.

50. Den salige Josef Mora Velasco (sp: José), prest og postulant OH, 60 år. Han ble født den 18. august 1886 i Córdoba i bispedømmet Toledo i Spania. Han studerte ved seminaret i Toledo og ble presteviet den 12. mars 1910.

51. Den salige Vincent Andreas Llop Gaya (sp: Vicente Andrés), ordensnavn Vilhelm (sp: Guillermo), legbror OH, superior i kommuniteten, tidligere provinsial, 56 år. Han ble født den 10. november 1880 i Villareal i bispedømmet Tortosa i Castellón de la Plana i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1898 og avla sine løfter den 5. november 1899. Deretter ble han novisemester, prior og provinsial.

52. Den salige Klemens Díez Sahagún (sp: Clemente), legbror OH, 75 år. Han ble født den 23. april 1861 i Fuentes de Nava i bispedømmet Palencia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1886 og avla sine løfter den 1. oktober 1887.

53. Den salige Johannes Maria Múgica Goiburu (sp: Juan María), ordensnavn Lasarus (sp: Lázaro), legbror OH, 59 år. Han ble født den 5. april 1867 i Idiazábal i bispedømmet Vitoria i provinsen Guipúzcoa i Baskerland i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1886 og avla sine løfter den 27. desember 1887. Han var eksemplarisk for sine dyder og overholdelse av regelen.

54. Den salige Antonius Meléndez Sánchez (sp: Antonio), ordensnavn Martinian (sp: Martiniano), legbror OH, 58 år. Han ble født den 15. januar 1878 i Málaga i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1883 og avla sine løfter den 14. mai 1896.

55. Den salige Peter Maria Alcalde Negredo (sp: Pedro Maria), legbror OH, 58 år. Han ble født den 26. november 1878 i Ledesma i bispedømmet Osma (siden 1959 Osma-Soria) i Soria i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1906 og avla sine løfter den 24. oktober 1907.

56. Den salige Julian Plazaola Artola (sp: Julián), legbror OH, 21 år. Han ble født den 12. september 1915 i San Sebastián i bispedømmet Vitoria i provinsen Guipúzcoa i Baskerland i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1934 og avla sine løfter den 8. september 1935.

57. Den salige Antonius Hilarius Delgado Vílchez (sp: Antonio Hilario), ordensnavn Hilarius (sp: Hilario), legbror OH, 18 år. Han ble født den 18. april 1918 i Cañar i bispedømmet Elvira (nå nedlagt) i kirkeprovinsen Sevilla i Granada i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1935 og avla sine løfter den 3. juni 1936.

58. Den salige Isidor Martínez Izquierdo (sp: Isidoro), novise OH, 18 år. Han ble født den 9. april 1918 i Madrid i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1935.

59. Den salige Peter av Alcántara Bernalte Calzado (sp: Pedro de Alcántara), novise OH, 26 år. Han ble født den 4. august 1910 i Moral de Calatrava i provinsen Ciudad Real i Spania. Han trådte inn i ordenen i juni 1935.

60. Den salige Johannes Alcalde Alcalde (sp: Juan), novise OH, 25 år. Han ble født den 20. oktober 1911 i Zuzones i bispedømmet Osma (siden 1959 Osma-Soria) i Burgos i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1935.

61. Den salige Angelus Sastre Corporales (sp: Angelo; Angel), novise OH, 20 år. Han ble født den 16. august 1916 i Villaralbo del Vino i bispedømmet Zamora i Spania. Han trådte inn i ordenen i midten av mars 1936.

62. Den salige Edvard Bautista Jiménez (sp: Eduardo), oblat OH, 61 år. Han ble født den 5. januar 1885 i La Gineta i provinsen Albacete i Spania.

63. Den salige Josef Ruiz Cuesta (sp: José), postulant OH, 29 år. Han ble født den 6. november 1907 i Dílar i bispedømmet Elvira (nå nedlagt) i kirkeprovinsen Sevilla i Granada i Spania.

XVI: 6 martyrer drept den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i provinsen Madrid (tilhører gruppe II)

De seks tilhørte kommuniteten i Ciempozuelos i provinsen Madrid.

64. Den salige Jakob García Molina (sp: Santiago), ordensnavn Diégo de Cádiz (lat: Didacus), legbror OH, provinsialsekretær, 43 år. Han ble født den 14. desember 1892 i Moral de Calatrava i provinsen Ciudad Real i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1911 og avla sine løfter den 28. september 1913. Navnet Diégo er en forvanskning av Iago, den spanske formen for Jakob, og det er først i nyere tid det er latinisert til Didacus.

65. Den salige Rafael Touceda Fernández, ordensnavn Romanus (sp: Román), legbror OH, 32 år. Han ble født den 22. januar 1904 i Madrid i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1927 og avla sine løfter den 3. juni 1929.

66. Den salige Mikael Frans Rueda Mejías (sp: Miguel Francisco), ordensnavn Mikael (Miguel), legbror OH, 21 år. Han ble født den 19. januar 1902 i Motril i bispedømmet Elvira (nå nedlagt) i kirkeprovinsen Sevilla i Granada i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1922 og avla sine løfter den 8. desember 1924.

67. Den salige Arthur Donoso Murillo (sp: Arturo), legbror OH, 19 år. Han ble født den 13. mars 1917 i Puebla de Alcocer i bispedømmet Toledo i Badajoz i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1934 og avla sine løfter den 8. mars 1936.

68. Den salige Jesus Gesta de Piquer (sp: Jesús), legbror OH, 21 år. Han ble født den 19. januar 1915 i Madrid i Spania og ble døpt i sognekirken San Ginés. Han trådte inn i ordenen i 1934 og avla sine løfter den 8. mars 1936.

69. Den salige Antonius Martínez Gil-Leonis (sp: Antonio), novise OH, 20 år. Han ble født den 2. november 1916 i Montellano i erkebispedømmet Sevilla i Spania. Han trådte inn i ordenen i juli 1935.

XVII: 1 martyr drept den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i provinsen Madrid (tilhører gruppe II)

70. Den salige Nikeforus Salvador del Río (sp: Nicéforo), legbror OH, 23 år. Han ble født den 9. februar 1913 in Villamorco i bispedømmet Palencia i Spania. Han trådte inn i ordenen i 1927 og avla sine løfter den 7. mars 1931. Han tilhørte kommuniteten San Rafael i Madrid.

XVIII: 1 martyr drept den 14. desember 1936 i Barcelona (tilhører gruppe I)

71. Den salige Antonius Cubells Minguell (sp: Antonio), ordensnavn Protasius (sp: Protasio; Protasi) legbror OH, kuriesekretær i provinsen Aragón, 56 år. Han ble født den 27. desember 1880 i Coll de Nargó i provinsen Lleida (sp: Lérida) i Catalonia i Spania. Han trådte inn i ordenen og avla sine midlertidige løfter den 29. januar 1899. Han virket ved ulike av ordenens hus i Spania.

av Webmaster publisert 19.03.2009, sist endret 02.10.2017 - 20:32