De syv apostoliske menn (1. årh)

Minnedag: 1. mai

De syv apostoliske menn (sp: siete varones apostólicos) er ifølge kristen tradisjon en gruppe på syv klerikere som ble ordinert i Roma av de hellige apostelfyrstene Peter og Paulus og sendt for å evangelisere Spania. De syv er de hellige Torquatus, Cecilius, Ctesiphon, Eufrasius, Indaletius, Hesychius og Secundus (Torcuato, Cecilio, Tesifonte, Eufrasio, Indalecio, Hesiquio y Segundo). Det er ikke klart om de var romere eller grekere eller om de kom fra Hispania.

Martyrologiet fra Lyon (806 AD) inkorporerte tekst fra en kilde fra 400-tallet, og de syv helgenene nevnes i den mozarabiske liturgien. Ifølge manuskripter fra 900-tallet, som inneholdt informasjon fra 700- og 800-tallet, kom de syv prestene til Acci (nå Guadix i provinsen Granada), hvor de hvilte ut etter den strabasiøse reisen. De dro inn i byen for å kjøpe mat. Men dette var under feiringene til ære for Jupiter, Mercurius og Juno. Hedningene løp etter dem til elven, hvor det var en stor og solid bro. Men da alle hedningene løp ut på den, kollapset broen mirakuløst slik at de syv ble berget. En adelskvinne ved navn Luparia som var interessert i deres misjon, gjemte dem og omvendte seg til kristendommen etter å ha bygd et alter til ære for den hellige Johannes Døperen.

De syv misjonærene bestemte seg for å evangelisere ulike deler av regionen Baetica (dagens Andalucía i Sør-Spania). Torquatus ble værende i Acci (Guadix), Ctesiphon dro til Vergium (Vierço) eller Bergi (Berja), Hesychius til Carcere (Cazorla) eller Orgaz (Carteja) eller Gibraltar, Indaletius dro til Urci (Pechina), Secundus til Abula (identifisert som Ávila eller Abla), Eufrasius til Iliturgi (Illiturgis) (Andújar) og Cecilius til Iliberri eller Iliberis (Eliberi) (Elvira/Granada). Identifiseringen av disse stedene er upresis, for andre kilder hevder at Carcere eller Carcesi ikke er Cazorla, men Cieza, og at Urci er Torre de Villaricos og Iliturgis er Cuevas de Lituergo. Den eneste identifiseringen som regnes som sikker, er den at Iliberis er Elvira, sete for synoden i Elvira, hvor den første biskopen ifølge Glosas Emilianenses var Cecilius.

En forfatter fra 800-tallet knyttet denne tradisjonen om De syv apostoliske menn til tradisjonene om den hellige Jakob den eldre (Santiago) i en tekst kjent som Translatio Sancti Iacobi in Hispaniam. Ifølge denne teksten brakte syv av Jakobs disipler hans legeme til den romerske provinsen Hispania etter hans martyrium i Jerusalem. De syv disiplene ble jaget av en hedensk konge i Spania og søkte tilflukt i en kilde som var beskyttet av en krypt, og da de hedenske soldatene tok seg inn i krypten, kollapset den og drepte dem alle. En kvinne ved navn Luparia omvendte seg til kristendommen og fikk Jakobs legeme plassert i en bygning som tidligere var viet til de romerske gudene. Denne tradisjonen hevder også at tre av disse disiplene, Torquatus, Athanasius (et navn som ikke står på den vanlige listen) og Ctesiphon, ble gravlagt sammen med Jakob. Den dominikanske forfatteren Rodrigo de Cerrato skrev også om de syv apostoliske menn på 1200-tallet.

Deres felles minnedag var tidligere 15. mai, men det nye Martyrologium Romanum (2001) legger den til 1. mai. I tillegg har hver av helgenene sin egen minnedag. Det finnes statuer av alle de syv hellige i tillegg til en av St. Peter i katedralen i Guadix. På sitt første besøk i Spania i 1982 bemerket den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) at Spania «ble erobret for troen av misjonsgløden til De syv apostoliske menn».

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (V), Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, Infocatho, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. september 2011

av Per Einar Odden publisert 16.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05