Den hellige Thalelaeus av Aega og seks ledsagere (d. 284)

Minnedag: 20. mai

Den hellige Thalelaeus (Thalalaeus, Thallelaios) ble født en gang på 200-tallet i Libanon. Han var sønn av en romersk general. Han var kristen og skal ha praktisert som lege i Anazarbus i Kilikia i Lilleasia (dagens Tyrkia) og behandlet sine fattige pasienter gratis, og han gjorde til og med om sitt hjem til et hospital når det var nødvendig, og han fikk derfor tilnavnet «den nådefulle». Han gjorde ingen forskjell på kristne og hedninger.

Han flyktet for å unnslippe kristenforfølgelsene under keiser Numerian (283-85) og gjemte seg i en olivenlund. Men han ble tatt og ført til Aegea (Aegis), en kystby i Kilikia, og ikke til Edessa i Mesopotamia (i dag Urfa i Sørøst-Tyrkia), som det feilaktig blir hevdet i Martyrologium Romanum. Dommeren dømte ham først til å bli hengt opp etter anklene, og da det ikke hjalp, ble det beordret mer tortur. Han ble spikret til en planke etter armer, føtter og andre deler av kroppen og overhelt med kokende tjære. Til slutt ble han halshogd etter at et forsøk på å drukne ham hadde slått feil.

Sammen med ham ble også Asterius og Alexander halshogd, to tilskuere som kan ha vært offiserene som hadde ansvaret for henrettelsen. I tillegg nevner bollandistene flere ledsagere, som kan ha vært noen av tilskuerne som ble omvendt av martyrens utholdenhet, nemlig de hellige Filagrius, Timoteus, Theodula og Macaria med tilføyelsen: «Og mange andre». Deres martyrium skjedde i 284 (?). Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 20. mai. Deres relikvier oppbevares i kirken St. Nikolas i Verona.

Thalelaeus æres av grekerne som en av «de hellige pengeløse» (Hagioi anargyroi), det vil si de hellige som behandlet de syke uten vederlag. Andre anargyroi er de hellige Kosmas og Damian, Kyros og Johannes av Alexandria, Samson Xenodochius og Diomedes av Tarsus.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (V), Benedictines, Delaney, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2000

av Webmaster publisert 08.08.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49