Den salige Antonius Migliorati av Amandola (1355-1450)

Minnedag: 28. januar

Den salige Antonius Migliorati av Amandola (1355-1450)

Den salige Antonius Migliorati ble født den 17. januar 1355 i Simpliciano Migliorati i Italia. Den hellige Nikolas av Tolentinos (1254-1305) ry gjorde at han fulgte i hans fotspor og sluttet seg til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA). Han ble presteviet og bodde i rundt tolv år i klosteret i Tolentino. Deretter var han en tid i Bari, før han på begynnelsen av 1400-tallet vendte tilbake til Amandola i Ascoli Piceno i provinsen Marche.

Der ble han valgt til superior for kommuniteten, og han begynte byggingen av en ny kirke. Men den var ikke ferdig da han døde.

Han døde den 25. januar 1450, 95 år gammel. I 1453 ble hans legeme flyttet fra brødrenes kirkegård og til et alter som ble opprettet til hans ære. I 1641 ble hans legeme plassert i en tresarkofag, som i 1798 ble erstattet av en marmorsarkofag. Han ble saligkåret den 11. juli 1759 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er 28. januar. Han minnes hovedsakelig i sin egen orden og i Ancona.

av Webmaster publisert 24.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49