Den hellige Asterius av Amaseia ( -~410)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Asterius ble født på 300-tallet og var biskop av Amaseia (i dag Amasya) ved elva Iris (i dag Yesilirmak) i Pontos i Lilleasia. Han var en predikant av betydelig kraft, og 21 av hans prekener eksisterer fortsatt. Fra hans skrifter vet vi at han studerte retorikk og jus i sin ungdom. Selv om han praktiserte som advokat en tid, klarte han ikke å ignorere sitt prestekall. Den hellige pave Gregor I den Store (590-604) skriver at han «flyter over av Den Hellige Ånd».

Hans prekener anbefaler høyt nestekjærlighet mot de fattige og avslører dermed hans egen favorittdyd. Hans plassering i tid er kjent på grunn av de henvisningene han gir i sine prekener til keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63) og konsulen Eutropius. Prekenene viser også at Kirken allerede feiret jul, påske, epifani og martyrer. Hans refleksjoner er rettferdige og solide og han uttrykker seg naturlig, elegant og livlig. Prekenene er fulle av livfulle bilder og beskrivelser både av personer og ting.

I sin preken om de hellige apostelfyrstene Peter og Paulus gjentar han flere ganger den øverste jurisdiksjon som Peter mottok over alle kristne. Hans lovtale over den hellige Fokas Gartneren av Sinope oppmuntrer påkallingen av helgener, venerasjon av deres relikvier og valfarter for å be foran dem.

Asterius døde rundt 410. Hans minnedag er 30. oktober.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49