Den hellige Akakios av Amida ( -~425)

Minnedag: 9. april

Den hellige Akakios (Acacius, Achatius, Achacius, Acathius, Achathius, Achates) var biskop av Amida i Mesopotamia. Det meste av Mesopotamia ligger i dagens Irak, men den nordligste delen med Amida (i dag Diarbekir) ligger i dagens Tyrkia. Han var en forsvarer av troen som led under lang tids forfølgelse og måtte forsvare sin flokk i en tid av prøvelser. Den persiske kongen Bahram (Vahram) V (420-439) og hans persiske tjenestemenn drev harde forfølgelser av alle kristne. Mange døde, men de som slapp unna, ble skattlagt til fattigdom og tvunget ut av sine hjem.

Da Akakios så deres lidelser, smeltet han ned de hellige kar i sin kirke og solgte gullet og sølvet. Pengene brukte han til å hjelpe de nødstedte. Snart ble det sendt en rapport til kongen om biskopens aktiviteter, og han var så imponert at han straks stanset forfølgelsene.

Akakios døde ca 425 og hans minnedag er 9. april.

av Webmaster publisert 03.11.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49