De hellige Acius og Aceolus av Amiens ( -~303)

Minnedag: 1. mai

De hellige Acius (Acacius; fr: Ache) og Aceolus (Acelus; fr: Acheul) var henholdsvis diakon og subdiakon, og de studerte trolig til å bli prester. De led martyrdøden nær Amiens i Frankrike rundt 303 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Deres acta fikk stor utbredelse, men er upålitelige.

Kirken Saint-Acheul, som ligger utenfor Amiens' bymurer, var opprinnelig dette bispedømmets katedral. Acius og Aceolus gjengis i kunsten som to diakoner som holder sine avhogde hoder i hendene. Deres minnedag er 1. mai. Et sted har tatt Aceolus som skytshelgen: Saint-Acheul (80370).

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49