Den hellige Adaucus av Antandro og hans ledsagere ( -303)

Minnedag: 7. februar

Den hellige Adaucus (Adauctus) var en fremstående romer som var magistrat og keiserlig finansminister (quaestor) ved hoffet til keiser Diokletian (284-305) i Frygia. Han hadde fortsatt sistnevnte embete da keiseren oppdaget at han var kristen. Han ble da drept for sin tros skyld i 303. Mange frygiske kristne ble drept sammen med ham da deres by Antandro ble brent over hodet på dem. Hans minnedag er 7. februar og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49