Den hellige Asclas av Antinoë ( -~287)

Minnedag: 23. januar

Den hellige Asclas (Askalon, Askala) ble ifølge legenden født på 200-tallet i Theben i Egypt. Han skal ha blitt arrestert i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305), og han ble da ført for guvernøren i Egypt, Arrian, som fikk ham torturert. Men da Arrian skulle krysse Nilen, ble han sittende fast midt ute på elva og kom verken frem eller tilbake. Asclas informerte guvernøren om at han aldri ville få krysset Nilen før han skriftlig anerkjente Kristus.

Arrian skrev da ned en hyllest til Kristus, og straks kunne han fortsatte over elva. Men straks han var i sikkerhet, ga han ordre om at Asclas skulle tortureres og drepes ved å kastes i Nilen. Det skjedde ved Antinoë rundt 287. Hans minnedag er 23. januar og hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49