Den hellige Abraham av Arbela (d. 345)

Minnedag: 5. februar

nullDen hellige Abraham (Abramius, Abraamios) levde på begynnelsen av 300-tallet og var biskop av Arbela i Assyria, hovedstaden i Adiabene, nå Erbil (Irbil, Hawler; kurd: Hewlêr; syr: Arbel; arab: Arbīl), den største byen og hovedstaden i regionen Kurdistan i Irak. På denne tiden satt kong Shapur II (Sapor) (309-79) på Persias trone, en av historiens mest grusomme enevoldsherskere. Hans første forfølgelse av de kristne startet i 326, i det attende året av hans styre. Han ga ordre om å ødelegge kirker og klostre og å tvinge troende til å ofre til gudene. De som ga etter, skulle belønnes, mens de som nektet, skulle tortureres uten nåde. I 339 satte kong Shapur i gang den andre forfølgelsen, og i 340 startet den tredje og voldsomste forfølgelsen av de kristne i Persia, som varte i 39 år frem til kongens død i 379. Historikeren Sokrates regner opp 16 000 navngitte martyrer som nektet å overgi sin tro i løpet av disse årene, blant dem 22 biskoper og flere hundre prester og munker, som ble torturert og drept i de største byene med den orientalske grusomhetenes alle redsler. I tillegg flyktet mange andre fra landet under forfølgelsene.

Biskop Abraham er en av de mest berømte martyrene fra forfølgelsene under Shapur II. I den tredje forfølgelsens fjerde år (343-44) ble biskop Johannes av Arbela arrestert og deretter holdt som fange i et helt år i festningen Bdigar, før han led martyrdøden den 1. november 344 (andre kilder sier 348). I denne lange perioden forble de kristne i Arbela uten hyrde, inntil de møttes i hemmelighet og valgte Abraham som ny leder for sin kirke. Han ble straks ettersøkt av de persiske magi (prestelige astrologer innen den zoroastriske religionen), så Abraham forble i skjul en tid, men han ble senere arrestert etter ordre fra den zoroastriske presten (mobed) Adhurpareh. Han fikk tilbud om å redde livet hvis han adlød hans ordre om å tilbe solen, men Abraham nektet og ble halshogd på den femte dagen av månen i februar (31. januar 345). Det skjedde i landsbyen Tell-Niãhã (Telman), og der ble han også gravlagt.

nullDisse fakta er gjengitt i krøniken i Arbela publisert av Mingana, i den syriske passio, som bedømmes positivt av Peeters, i de greske passiones publisert av Delehaye, som er et oversatt sammendrag av den syriske teksten, og i eulogien i synaksariene i Konstantinopel den 4. og 5. februar. Både i martyrologiet fra Edessa og i diptykene i Arbela (et nestoriansk leksjonarium i British Museum, hvor alle metropolitter av Arbela minnes på tredje fredag etter påske) og i Sozomens Kirkehistorie nevnes Abraham alltid sammen med forgjengeren Johannes. I Acta Sanctorum minnes Abraham den 4. februar, mens han minnes i synaksariene i Konstantinopel den 5. februar. I den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) minnes han den 30. januar, men dødsdagen 31. januar nevnes også.

Den hellige biskop Maruthas av Maiferkat i Mesopotamia (d. ca 415) satte sammen listen over martyrer i Persia under kong Shapur II og skrev hymner til deres ære. Se hans biografi for en oversikt over de martyrene vi hittil har funnet opplysninger om. Under Shapurs forfølgelser ble den blomstrende iranske kirken i praksis utryddet for all fremtid og klarte aldri å hente seg igjen. De kristne som lever der i dag, er små ikke-persiske etniske grupper som senere innvandret til Iran.

Kilder: MR2004, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, oca.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. februar 2000

av Webmaster publisert 05.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49