Den hellige Ambrosius Autpert ( -~778)

Minnedag: 19. juli

Den hellige Ambrosius Autpert [Autpertus] (fr: Ambroise) ble født i Gallia. Han var lærer for den senere salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800) ved hoffet til hans far, den frankiske kong Pipin den Lille (741-68; konge fra 751). Han dro til Italia som kongens utsending og besøkte benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) St. Vincent ved elva Volturno i hertugdømmet Benevento i Italia.

Det endte med at han forlot hoffet og ble munk i St. Vincent, og der tilbrakte han resten av sitt begivenhetsløse liv. Han var en lærd mann og en dyktig ekseget, og hans skrifter var høyt verdsatt i middelalderen og betraktet som like autorative som de største av de latinske kirkefedrene. I praksis er han en av Kirkens kirkelærere, men ikke i navnet.

Han ble til slutt i 778 valgt til abbed i klosteret, men møtte motstand fra en annen. Pave Hadrian I (772-95) kalte ham til Roma for å løse problemet, men han døde på veien rundt 778. Hans minnedag er 19. juli.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49