Den hellige Amator av Auxerre (344-418)

Minnedag: 1. mai

Skytshelgen for sinnssyke og epileptikere

Den hellige Amator (fr: Amatre, Amateur) ble født i 344 i Auxerre i Gallia. Han kom fra en overklassefamilie og fikk sin utdannelse av biskop Valerian av Auxerre. Det at han hadde studert teologi, pekte den gangen entydig mot en geistlig løpebane. Men det ble i stedet til at han for å behage sine foreldre giftet seg med en rik overklassekvinne fra Langres ved navn Marta, som lokalt æres som hellig. Ved vielsen leste biskop Valerian ordene fra ordinasjonsseremonien for diakoner. Etter bryllupet ble de enige om å leve sammen «som bror og søster». Etter kort tid trådte Marta inn i et nonnekloster, og Amator ble geistlig.

Han ble kjent for sin nidkjærhet i å bygge kirker og omvende den landsens hedenske befolkningen. I 388 døde Valerians etterfølger Elladius, og Amator ble valgt til biskop av Auxerre. Han ledet det bispedømmet frem til sin død 30 år senere. I sitt episkopat omvendte han de siste gjenværende hedninger i området, blant annet en viss Rutilius, som ga land til bygging av en katedral. Amator bygde to kirker og skal ha utførte mange mirakuløse helbredelser. For å utrydde den hedenske overtroen mer effektivt, fremmet han helgenkulten, spesielt kulten for den hellige protomartyren Stefan, som han viet sin katedral til. I middelalderen skiftet den navn til Notre-Dame.

Amatus sendte også en ekspedisjon til Antiokia for å bringe med tilbake relikviene av de hellige Julitta og Quiricus. Amator var med på å peke sin etterfølger, den hellige Germanus av Auxerre (ca 378-448), til tross for dennes tidligere fastholdelse av hedenske jaktritualer, og det var han som presteviet ham. Germanus var den berømte biskopen som to ganger besøkte England for å bekjempe det pelagianske kjetteri. Han skrev senere Amators biografi. En annen biografi, skrevet på latin av en Stefan, er ren fantasi. Amator var skytshelgen for sinnssyke og epileptikere, som strømmet til hans grav. Hans kult spredte seg snart til Catalonia, hvor den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800) sendte relikvier.

Amator døde den 1. mai 418 i sin katedral i Auxerre og ble gravlagt på den gamle kirkegården utenfor byen. Kirken som ble bygd over hans grav på 500-tallet, ble ødelagt i Den franske revolusjon og hans relikvier spredt. Hans minnedag er dødsdagen 1. mai og hans navn står i Martyrologium Romanum. Noen forskere mener at det var Amator som presteviet den hellige Patrick.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 02.10.2017 - 20:23